Mecanismes de Gestió de Recursos

Mecanismes de Gestió de Recursos
Català

Les polítiques de distribució, asignació i planificació han d'analitzar-se en relació al tipus de sistema i aplicació considerats. S'investigaran propostes per a sistemes cluster,peer-to-peer i cloud, que incloguin la gestió a nivell de core.

Campus d'excel·lència internacional U A B