Models de Programació i Entorns d'Execució

Models de Programació i Entorns d'Execució
Català

S'han de reconsiderar a la llum de les noves tendències en l'arquitectura (organització del còmput, memòria i comunicacions) i dels requisits de les aplicacions seleccionades. És obligat l'anàlisi de les solucions existents més adequades i el desenvolupament d'extensions específiques.

Campus d'excel·lència internacional U A B