Com desenvolupen els centres residencials d’acció educativa les competències bàsiques d’empleabilitat en els adolescents tutelats?

TitleCom desenvolupen els centres residencials d’acció educativa les competències bàsiques d’empleabilitat en els adolescents tutelats?
Publication TypeUnpublished
Year of Publication2016
AuthorsT. Arpon, M, Sala-Roca, J, Jariot, M, Arnau, L
Series TitleDipòsit Digital de la Universitat Autònoma de Barcelona
URLhttps://ddd.uab.cat/pub/estudis/2016/158036/descenres_a2016.pdf
Campus d'excel·lència internacional U A B