Col·leccions editorials

Col·leccions editorials

Col·lecció editorial: Biblioteca de Estudios Japoneses

Direcció: Blai Guarné (CERAO-UAB)

Edita: Centre d’Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental (CERAO-UAB) i Edicions Bellaterra, amb el patrocini deJapan Foundation.

 

Títol: Breve historia de la civilización japonesa

Autors: Conrad Schirokauer, David Lurie, Suzanne Gay

Traductors: Carlos Sardiña, Yolanda Fontal

Obra dels historiadors Conrad Schirokauer, David Lurie i Suzanne Gay, Breve historia de la civilización japonesa és un treball fonamental per al coneixement de la societat, l'art, la religió, la literatura i la filosofia japoneses, així com per a la comprensió del desenvolupament polític i econòmic del Japó. Aquesta primera edició en castellà incorpora les aportacions de les seves quatre edicions originals, en una introducció accessible i detallada a la història de la civilització japonesa, des dels seus inicis fins a l'actualidad, per mitjà d'un text abundantment il·lustrat amb imatges, mapes i eixos cronològics, i que a més inclou un apèndix bibliogràfic actualitzat per poder aprofundir en els principals temes d'estudi.

Veure índex

 

Títol: La Escuela de Kioto

Autor: Robert E. Carter

Traductora: Raquel Bouso García

Robert E. Carter ens ofereix en aquest llibre una necessària introducció al pensament filosòfic de l'Escola de Kyoto parant atenció a tres de les seves principals figures (Nishida Kitaro, Tanabe Hajime i Nishitani Keiji), així com a un quart autor (Watsuji Tetsuro) afí a la seva concepció. Des de diferents perspectives, cada un d'aquests autors va dur a terme una consideració sistemàtica de la idea del «no-res», configurant així una escola de pensament que des de llavors ha despertat l'interès d'estudiants i investigadors per la seva imbricació amb la filosofia occidental. Resultat d'una dilatada carrera acadèmica com a professor de filosofia, a l'Escola de Kyoto. Una introducció, Carter explica d'una manera precisa i accessible la complexitat intel·lectual que trobem en l'obra d'aquests pensadors, proporcionant al lector una concisa introducció a l'Escola de Kyoto. Amb un prefaci signat per Thomas P. Kasulis (The Ohio State University), el llibre ha estat traduït per l'especialista en filosofia japonesa Raquel Bouso (Universitat Pompeu Fabra).

Veure índex

 

Títol: Genealogía y transformació de la cultura bushi al Japó

Autor: Gustavo Pita Céspedes

Gustavo Pita Céspedes s'aproxima en aquest llibre a l'estudi de la cultura bushi (samurai) i les seves metamorfosis en la seva interacció amb les transformacions de la societat japonesa fins a la contemporaneïtat. Resultat d'una exhaustiva investigació històrica, Genealogía y transformación de la cultura bushi en Japón aborda la consideració de la cultura bushi com un sistema integral, internament diferenciat en el procés de formació i integració dels seus diversos components des de les acaballes de l'època Heian. Les seves pàgines recorren les transformacions estructurals i funcionals que la cultura bushi experimenta en el marc de la societat Tokugawa així com el seu ulterior destí, des dels grans canvis socials de l'època Meiji fins a la postguerra, considerant d'una manera particular la seva influència en la formació del militarisme japonès. Una obra cridada a convertir-se en referència en l'estudi històric del Japó, que proporciona al lector les claus culturals per entendre la conformació de les arts marcials japoneses i les variacions de la seva morfologia i funcionament.

Veure índex

 

Títol: Una Introducción a la sociedad japonesa

Autor: Yoshio Sugimoto

Traductora: Yolanda Fontal

Una introducción a la sociedad japonesa és enaltida internacionalment com una obra de referència per a estudiants i investigadors amb interès en el Japó contemporani. Les seves pàgines ens serveixen com una aproximació a l'anàlisi de temes cabdals per a la comprensió de la societat japonesa, com l'estratificació i la classe social, la diferència geogràfica i generacional, l'educació i el món laboral, el gènere i el sistema familiar, la cultura popular i les formes de religiositat, la política i la societat civil o la diversitat ètnica i les minories, en un curós retrat multifocal de la realitat quotidiana del Japó actual. Amb un estil comprensible i amè, el seu autor, el sociòleg Yoshio Sugimoto, ensorra interpretacions fins ara hegemòniques entorn de l'homogeneïtat cultural i la uniformitat social del Japó, en una aproximació crítica a una societat multiètnica i estratificada en la qual la diferència n'exigeix un paper constitutiu. Aquesta primera edició en llengua espanyola ens atansa la quarta i més actual edició de l'original en anglès, que incorpora dades estadístiques actualitzades i les aportacions de les darreres investigacions en la matèria, sense deixar de banda l'atenció a esdeveniments com el terratrèmol i posterior tsunami de 2011, els canvis en l'àmbit polític o el fenomen Cool Japan i l'expansió global de la cultura japonesa.

 

 

Títol: El Japón contemporáneo. Una aproximación desde los Estudios Culturales.

Autor: Artur Lozano Méndez (editor)

Els treballs recopilats en aquest volum exploren la intersecció entre els estudis culturals i la teoria crítica per mitjà de la consideració dels productes, els corrents i les pràctiques culturals que han brollat al Japó d'ençà la segona meitat del segle passat i fins a l'actualitat. Mitjançant l'estudi de casos, els autors examinen drames televisius i fílmics, produccions documentals, d'animación i manga, a més de videojocs, en un estudi interdisciplinar de productes, mitjans i gèneres que formen part de les industries culturals japoneses. Les seves anàlisis ens ofereixen propostes investigadores pioneres en l'estudi cultural del Japó, tractant des d'una perspectiva crítica les pràctiques de consum, les tendències de mercat, els marcs industrials, les innovacions tecnològiques, els discursos socials i les polítiques públiques, parant esment a les seves implicacions en l'establiment d'imaginaris colectius. En aquest sentit, El Japón contemporáneo. Una aproximación desde los estudios culturales planteja una reflexió polièdrica i multisituada en relació a la cultura popular i les indústries creatives japoneses, transcendint visions ahistòriques i essencialistes en la formulació antihegemònica del coneixement sobre el Japó. L'edició del llibre ha estat a càrrec d'Artur Lozano-Méndez (UAB) i conté un epíleg de Dolores P. Martinez (SOAS, University of London).

 

   

nid%3D106%7Ctitle%3D4%20logos%7Cdesc%3D%7Clink%3Dnone

Campus d'excel·lència internacional U A B