El CERAO

Amb data del 25 d'abril de 2012, el Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va aprovar el canvi de denominació de l'antic Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals (IEII) a Centre d'Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental (CERAO). El Consell de Govern de la UAB va aprovar el Reglament del CERAO el 14 de març de 2013.

L'Institut d’Estudis Internacionals i Interculturals (IEII), que va ser creat per acord del Consell de Govern de la UAB en data 1 de febrer de 2007 com a Centre d'Estudis i Recerca, va néixer tot integrant l'antic Centre d'Estudis Internacionals i Interculturals, el Centre d’Estudis Xinesos, el Centre d’Estudis Japonesos, ja existents, i d’altres centres proposats, així com obert, eventualment, a la incorporació d’altres centres, grups o persones dedicats a la docència, a la recerca i a la provisió de serveis universitaris en el camp dels estudis internacionals i interculturals de les grans àrees geogràfico-culturals en què s’estructura el món.

L'IEII promou un concepte d’estudis transversals i pluridisciplinars de les esmentades àrees geogràfiques que combinen i coordinen moltes aproximacions paral·leles de camps diversos.

L'IEII pot oferir suport institucional, administratiu i logístic al desenvolupament d’activitats interdisciplinàries de docència, de recerca i de serveis, en el marc d’aquest gran camp.

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B