News

Olga and Berit Gehrke edit a volume in Glossa

Olga Borik and Berit Gehrke edit a special collection on the form, use and meaning of past passive participles used in perfect and passive constructions in Glossa.

Eloi coauthors a book at CUP

Is acquiring a third language the same as acquiring a second? Are all instances of non-native language acquisition simply one and the same? In this first book-length study of the topic, the authors systematically walk the reader through the evidence to answer these questions. They suggest that acquiring an additional language in bilinguals (of all types) is unique, and reveals things about the links between language and mind, brain, and cognition, which are otherwise impossible to appreciate.

New paper by Xavier in Syntax

Villalba, Xavier (2019) Infinitive Wh-Relatives in Romance: Consequences for the Truncation-versus-Intervention Debate

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/synt.12183

Daria Serés

Contacte
Adreça postal: 

Departament de Filologia Catalana
Facultat de Lletres
Edifici B
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
 

Telèfon: 
+34 93 586 3274
Fax: 
+34 93 5812782
B9/0052
Doctorands
Línia de recerca: 

Lingüística teòrica | Interfície semàntica - sintaxi | Llengües indoeuropees | Genericitat.

Daria
Breu presentació: 

Publicacions

2011
Els models de la el·lipsi diacrònica en la formació de les frases interjectives de castellà / Vestnik
Sanktpeterburgskogo universiteta Revista acadèmica de la Universitat Estatal de Sant Petersburg, Serie 9, 2011, #3, p.148-152 (en rus).

Característiques sintàctiques de les frases interjectives del castellà contemporani / Materials del XL congrés filològic internacional. Edició 15 Gramàtica (llengües romàniques i germàniques), Universitat Estatal de Sant Petersburg, 2011, p. 102-105 (en rus).

2010
Les interjeccions impròpies com a model de la el·lipsi diacrònica / Materials del XXXIX congrés filològic internacional. Edició 14 Gramàtica (llengües romàniques i germàniques), Universitat Estatal de Sant Petersburg, 2010, p. 94-96 (en rus).

Comunicacions

2016
Workshop on the Semantic Contribution of Det and Num. (In)definiteness, Genericity and Referentiality, 27 - 28 de maig 2016, UAB. La comunicació “Definitional Generic Sentences in Russian”.

2015
Llengües i cultures en contacte: el català i l’Europa d’avui. I Col·loqui de catalanística a la Universitat de Bucarest. Presentació “Dificultats de traducció: interjeccions i frases expressives”.

2011
XL Congrés filològic internacional, Universitat Estatal de Sant Petersburg. La comunicació “Característiques sintàctiques de les frases interjectives del castellà contemporani”.

2010
XXXIX Congrés filològic internacional, Universitat Estatal de Sant Petersburg. La comunicació “Les interjeccions impròpies com a model de la el·lipsi diacrònica”.

Serés
Campus d'excel·lència internacional U A B