News

Feifei will defend her PhD thesis

Feifei will defend her PhD thesis

New book by Xavier

Xavier has just published the book El orden de palabas en contraste (Madrid: Arco Libros, 2019).

New paper by M. Teresa and Susagna at Annual Review of Linguistics

Espinal, M. Teres. y Susagna Tubau (2019): «Response Systems: The Syntax and Semantics of Fragment Answers and Response Particles», Annual Review of Linguistics, Annual Reviews, 5/1, pp. 261-287.

Feifei will defend her PhD thesis

Doctoranda: Feifei Li

Títol de la tesi: Sobre la interpretació de la negació en xinès mandarí

Directora: M.Teresa Espinal Farré

Data: 19 de novembre del 2019, 11h

Lloc: Sala d’Actes B7/1056, Facultat de Filosofia i Lletres, UAB

Data: 
Tuesday, November 19, 2019 - 11:00
Campus d'excel·lència internacional U A B