Makiko Fukuda

Departamento de Traducción e Interpretación y de Estudisi de Asia Oriental
Facultad de Traducción e Interpretación - UAB
Office: K-1013 
Telephone. 93 581 3375 
E-mail: Makiko.Fukuda@uab.cat

Sociolinguist, PhD on Catalan philology (2009, Universidad de Barcelona) and member of Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC) and the Keio Research Institute at SFC (until March 2016). Her research lines are based on sociolinguistics, which covers various topics like bi/multilinguism, language and migration, intergenerational linguistic transmission, linguistic policies, linguistic ideology, linguistics teaching, linguistic variation, etc. She works since some time ago regarding the Japanese community in Catalonia and its relation with languages as shown on her papers.

Author of “Els japonesos a Catalunya i la llengua catalana: comunitat, llengües i ideologies” (PhD Thesis, awarded with Premio de Jaume Camp de Sociolingüística in 2010), “Col·legi japonès de Barcelona. Les ideologies lingüístiques d’una comunitat expatriada a Catalunya” (Treball de Sociolingüística Catalana 18, 2008), “Supervivència de la colònia japonesa a Catalunya: L’organització interna i la seva implicación en l’ecosistema lingüístic català” (Revista de Llengua i Dret 53, 2010); “Barrera o Passaport per a la Integració?: Ideologies Lingüístiques dels Japonesos Residents a Catalunya” (Revista de Llengua i Dret 62,2014); “Language life of Japanese expatriates in non-English speaking countries: the cases of Barcelona and Madrid” (Procedia Social and Behavioral Sciences, 2015); “Double gateway to the host society? Knowledge and perceptions of Japanese people living in Catalonia regarding language” (Journal of Multilingual and Multicultural Development, en prensa), among others.

Makiko.jpg

   

 

Campus d'excel·lència internacional U A B