Mireia Vargas-Urpi

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge
Facultat de Traducció i Interpretació – Universitat Pompeu Fabra
C/E: mireia.vargas(at)upf.edu
https://portal.upf.edu/web/mireia-vargas-urpi

Mireia Vargas-Urpi obtained her PhD in Translation and Intercultural Studies at the Universitat Autònoma de Barcelona with the thesis "La interpretació als serveis públics i la mediació intercultural amb el col•lectiu xinès a Catalunya". She has a degree in Translation and Interpreting from the UAB, where he also completed a Master in Professional Chinese-Spanish Translation and Interpretating and an Official Master in Research on contemporary East Asia. She is currently an early-stage researcher (PIF) in the Department of Translation and Interpretating of the UAB, where she teaches Chinese at the Translation and Interpreting degree and is involved in research activities. She also collaborates with the Master in Intercultural Communication, Public Service Translation and Interpretating at the University of Alcala de Henares.

Her research interests include public service interpreting with the Chinese community, intercultural mediation, translation of welcome materials for the Chinese, intercultural communication with the Chinese and non-verbal communication in interactions with Chinese people. She is author of the blog 沟通=comunicar, where she talks about these topics.

Beltran5.jpg

   

 

Campus d'excel·lència internacional U A B