Roser Puig Aguilar

Roser Puig Aguilar

Investigadora
Profesora titular
Universidad de Barcelona - Facultad de Filología y  Comunicación
Secció d’Àrab del Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica
Tel. 934035608

 

És Doctora en Filologia Semítica: Àrab i Islam (1985).  Ha estat professora ajudant de la Universitat de Bagdad (Iraq, 1980-1982), professora titular de la Universitat de Granada (1987-1988) i des de 1988 és professora titular de la Universitat de Barcelona. Imparteix docència en història de la llengua àrab; tradició lingüística: gramatical i lexicogràfica; i codicologia i ecdòtica del llibre àrab manuscrit.

Ha investigat sobre la ciència i la tècnica àrab medievals, especialment en el camp de l’astronomia i els seus instruments, i la seva repercussió en el context europeu i mediterrani. Ha publicat dos llibres, articles acadèmics i capítols de llibre i d’enciclopèdies científiques.

Des de 1983 ha col·laborat de manera ininterrompuda en els projectes del «Grup “Millàs Vallicrosa” d’Història de la Ciència Àrab» i en va ser investigador principal el període 2004-2008. Ha fet estades de recerca en Universitats i Biblioteques de Damasc (Síria), Tunis (Tunisia) i Alger (Algèria). En l’actualitat participa en el projecte Ciencia y Sociedad en el Mediterráneo occidental: el Calendario de Córdoba y sus tradiciones (FFI2017-88569-P, MEIC.AEI).

L’any 1995 va ser Medalla Koyré com a membre de l’«Escola de Barcelona d’Història de la Ciència Àrab» encapçalada pels professors Joan Vernet i Julio Samsó. Ha estat vocal del Consell directiu de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (1995-2011) i vicepresidenta de la Sociedad Española de Estudios Árabes (2002-2005). Acadèmica corresponent des de 1997 de l’Académie Internationale d’Histoire des Sciences, amb seu a Paris, n’és acadèmica numerària des de l’any 2002.

Campus d'excel·lència internacional U A B