El OMEC en el Foro Anna Lindh 2013, Ciudadanos para el Mediterráneo

L'Observatori Mediterrani de la Comunicació (OMEC) participa en el Fòrum Mediterrani de la Fundació Anna Lindh 2013 a Marsella en motiu del nomenament de la ciutat francesa com a ciutat cultural europea de l'any 2013.

Professors i estudiants de la UAB participen al Marroc d’un workshop del projecte euromediterrani “EU-MeS”

Professors i estudiants del Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament (MURISD) i del Màster en Mediació Intermediterrània: inversió econòmica i integració intercultural (MIM) de la UAB participen en la cloenda del projecte “The Euro-Mediterranean Region: Sustainability between people and politics (EU-MeS)”.

Legislació, formació i canvi polític: condicions per al servei públic audiovisual

Unes 80 persones van participar a la conferència del projecte “Enfortiment de la funció de servei públic audiovisual als països del Mashrek i el Maghreb”

La corrupció, un problema que perviu a tota la Mediterania

L'últim informe de l'entitat Transparència Internacional és poc afavoridor per als països de la Mediterrània, que són assenyalats per no haver netejat la corrupció

Tweets des de Libia

Els mitjans de comunicació a Líbia estan en plena eclosió

«Cap a una nova regió mediterrània: l'assoliment de la transició fonamental»

Fémis ha publicat el seu informe anual 2011 sobre l'Associació Euromediterrània i la situació dels països del sud de la Mediterrània. Aquest any   l'informe se centra en la regió de la Mediterrània i la seva transició fonamental cap a una nova era.

 

UNESCO promociona la igualtat de gènere a la televisió marroquina

L'Oficina d'UNESCO a Rabat, el Centre de Formació de Mitjans i l'Escola de Periodisme de Casablanca van organitzat un taller de redacció de guions sensibles a les temàtiques de gènere el 10 i 11 de novembre a Casablanca, Marroc.

Una guia periodística per informar sobre les troballes científiques

La guia ofereix consells pràctics i orientacions per als periodistes i editors interessats en publicar textos basats en els resultats d'investigacions per al desenvolupament.

Neutralitat a la xarxa: els EUA i la UE necessiten normes més fortes

El 20 de novembre de 2011, entraran en vigor les normes sobre neutralitat a la xarxa de la Comissió Federal de Comunicacions dels EUA. Mentre les regles són un intent de benvinguda en la protecció de neutralitat de la xarxa, ARTICLE 19 està preocupat perquè no van prou lluny.

La Taula de Treball sobre Migració, Gènere i Desenvolupament es va presentar a la Fundació Indera

Deu organitzacions, la majoria dirigides per dones migrades y orientades a defensar els drets d’aquests col·lectius, són part d’aquesta Taula de Treball que “pretén ser un espai participatiu i de visibilitat de les dones migrades, amb veu pròpia, per fer incidència i seguiment de les normatives y polítiques migratòries que afecten directament a les dones i el seu entorn”.

Pàgines

Campus d'excel·lència internacional U A B