Current research projects

Grup de Recerca "Educació lingüística i literària" (LLETRA)

  • Investigador/a principal d’aquest projecte: Teresa Colomer Martínez
  • Entitat finançadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
  • Entitats participants: Departament d'Economia i Coneixement - Generalitat de Catalunya
  • Referència de la concessió: 2017 SGR 1728.
  • Quantia de la subvenció: 36.800€
  • Duració: de 2017 fins a 2019
Campus d'excel·lència internacional U A B