Current research projects

Grup de Recerca Llengua i Educació (LED)

 • Investigador/a principal d’aquest projecte: Cristina Escobar
 • Entitat finançadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
 • Entitats participants: Departament d'Economia i Coneixement - Generalitat de Catalunya
 • Referència de la concessió: 2014 SGR 01190.
 • Quantia de la subvenció: 21.600€
 • Duració: de 2014 fins a 2016

PATHWAY: Avaluació del projecte d'internacionalització en el Grau d’Educació Primària-anglès UAB: procés i producte

 • Investigador/a principal d’aquest projecte: Cristina Escobar Urmeneta
 • Entitat finançadora: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
 • Entitats participants: Universitat Autònoma de Barcelona
 • Referència de la concessió: 2015 ARMIF 00001
 • Quantia de la subvenció: 16.500€
 • Duració: de 30/06/2016 fins a 30/04/2017

 

Campus d'excel·lència internacional U A B