Enllaços

CESIRE - CDEC

Centre de Documentació i Experimentació en Ciències (CDEC) del Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa (CESIRE)

http://srvcnpbs.xtec.cat/cdec/

 

CRECIM

Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica

http://www.crecim.cat/portal/index.php/ca-ES

 

Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals de la Universitat Autònoma de Barcelona

http://www.uab.cat/departament/didactica-matematica-ciencies/

 

Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica de la Universitat de Barcelona

http://dcem.ub.es/

 

Revista Enseñanza de las Ciencias

http://ensciencias.uab.es

 

ESERA

Associació Europea d'Investigació en Educació Científica

http://www.esera.org/

 

ICE

Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona

http://www.uab.es/ice/

 

International Organization for Science and Technology Education

Organització Internacional per a l'Educació Científica i Tecnològica

http://www.ipn.uni-kiel.de/projekte/ioste/index.htm

 

NARST

Associació Nacional Americana per a la Recerca en Ensenyament de les Ciències

http://www.narst.org/

 

UAB

Universitat Autònoma de Barcelona

http://www.uab.cat

                                                                                                                                                       

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B