Història del grup

El nucli del grup LIEC es va formar l'any 1995 a partir del projecte organitzat per l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la UAB sobre la importància de la llengua per l'aprenentatge en les diferents àrees curriculars, centrant-se en l'anàlisi dels textos amb els que treballa l'alumnat. Fruit d'aquest projecte es publica el llibre Jorba, J., Gómez, I. i Prat, À. (eds.) (1998).Parlar i escriure per aprendre. Ús de la llengua en situació d'ensenyament- aprenentatge dels de les àrees curriculars. Barcelona: ICE- UAB (publicat posteriorment en castellà per l'editorial Síntesis).

Posteriorment, es continua la investigació amb el projecte realitzat en el marc del CIDE (1998-2000) entorn a la millora dels textos escrits per l'alumnat a les classes de ciències. Com a resultat d'aquest projecte es va elaborar el llibre Sanmartí, N. (coorda.) (2002). Aprendre ciències tot aprenent a escriure ciències. Barcelona: Edicions 62, premiat amb el Premi Rosa Sensat de Pedagogia 2002. Aquest mateix any s'obté el projecte del Ministerio de Ciencia y Tecnología titulat La competencia comunicativa en las clases de ciencias: análisis de estratégias orientadas a construir y compartir significados en el proceso de aprendizaje de modelos científicos (2002-2005), on s'aprofundeix en les relacions entre les diferents modalitats comunicatives que es produeixen a l'aula de ciencies. Relacionades amb aquest projecte es publiquen diferents articles en revistes d'investigació de gran impacte (com ara Science Education) i de divulgació educativa (per exemple, Aula). També es presenta la recerca en diversos congressos d'àmbit estatal i europeu (ESERA, Enseñanza de las Ciencias, etc.).

L'any 2006 s'obté el projecte titulat Diseño y evaluación de estrategias que favorezcan el desarrollo de la competencia lectora en ciencias: transferencia de conocimientos, interpretación de pruebas y lectura crítica (SEJ2006-15589-C02-02) finançat pel Ministerio de Ciencia y Tecnología i en coordinació amb la Universidade de Santiago de Compostela, en el marc del qual s'investiga la idoneïtat de l'aplicació de diferents estratègies lectores a les classes de ciències per aconseguir que l'alumnat sigui capaç de fer una lectura crítica de textos de diferents tipologies.

Com a continuació d'aquesta recerca l'any 2009 s'obté el projecte titulat Desarrollo de competencias científicas: modelos y evidencias en la lectura, la escritura y la experimentación (EDU2009-13890-C02-02) finançant pel Ministeri de Ciencia e Innovación també coordinació amb la Universidae de Santiago de Compostela, aquest projecte afegeix a l'anterior la recerca en relació a com l'escriptura i l'experimentació i l'ús de proves a més de la lectura contribueixen al desenvolupament de la competència científica.

Continuant amb la col·laboració amb la Universidae de Santiago l'any 2012 s'obté el projecte La caracterización de los contextos y de su uso en la clase de ciencias para favorecer la modelización, la argumentación y la transferencia  (EDU2012-38022-CO2-O2) finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad. El focus de la recerca està en caracteritzar contextos idonis per afavorir les tres dimensions de la competència científica.

Des de l'any 2004 el grup també ha rebut el finançament de la Generalitat de Catalunya (2004ARIE0066, 2005ARIE10023, 2006ARIE10014, 2007ARIE00049) i el LIEC ha estat reconegut com a grup de recerca consolidat (SGR2009)

 

Campus d'excel·lència internacional U A B