Recerca

Les línies de recerca del grup són:

 

Relacions entre competència científica i comunicativa: habilitats cognitivo-lingüísitiques a la classe de ciències

En aquest àmbit es realitzen recerques en relació a la lectura crítica, l'argumentació i la justificació aplicades a diverses tipologies textuals (notícies, contes, novel·les, textos històrics...)

 

Factors que influencien en la modelització científica: contextualització, indagació i comunicació 

En aquestes àmbit s'analitzen intervencions didàctiques en contextos significatius des del punt de vista personal, social i científic per tal de promoure una activitat científica escolar. Algunes d'aquestes intervencions es centren en l'ús de maquetes, les controvèrsies socio-científiques, els treballs pràctics. 

 

L'autorregulació metacognitiva dels aprenentatges a la classe de ciències: ús de rúbriques i interacció entre iguals

En aquest àmbit s'analitza propostes d'activitats d'autoregulació a través de rúbriques i d'una gestió d'aula determinada per tal d'afavorir la competència científica

Campus d'excel·lència internacional U A B