Dra. Anna Gil-Bardají

                                                                                                                                                                                                                   

Contacteanna.gil.bardaji@uab.cat
Web personalhttp://gent.uab.cat/annagilbardaji/


Anna Gil Bardají és doctora en Teoria de la Traducció per la Universitat Autònoma de Barcelona i professora al Departament de Traducció i Interpretació de la mateixa univesitat on, des de l'any 2001, imparteix les assignatures de traducció de l'àrab al castellà i al català. Al seu torn, és docent de l'assignatura Mediació i Interpretació d'Enllaç del Màster Oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals de la UAB.

En els últims anys la seva recerca s'ha centrat en l'anàlisi del discurs sobre l'Orient a través de la traducció, en la traducció i la interpretació als serveis públics i en la teoría de la traducció. És també traductora de l'àrab i del francès al castellà i al català. Entre les seves publicacions destaca "Traducir al-Andalus" (Edwin Mellen Press, 2009). També ha publicat nombrosos articles en revistes especialitzades i ha participat com a ponent en diversos congressos internacionals.

És membre del grup MIRAS (Mediació i Interpretació: Recerca en l'Àmbit Social), del grup TRAFIL (Traduir i Apropar Filosofies Llunyanes) i coordinadora del Màster d’Estudis Àrabs Contemporanis (MEAC) de la UAB.

Campus d'excel·lència internacional U A B