Dra. Marta Arumí

                                                                                                                                    

Contacte: marta.arumi@uab.cat


És Doctora en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra, on va obtenir el premi extraordinari de doctorat. És també Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va cursar el Màster en Interpretació de Conferències de la Universidad de La Laguna i el Màster en Formació de Formadors en Interpretació de Conferències de l’Escola de Traducció i Interpretació de la Universitat de Ginebra.

En l’actualitat, és professora agregada d’interpretació de conferències del Departament de Traducció i Interpretació i Estudis de l’Àsia Oriental de la UAB. És la coordinadora del Màster Universitari en Interpretació de Conferències.

El seu interès investigador se centra en la didàctica de la interpretació de conferències en la interpretació als serveis públics, temes sobre els quals ha escrit molts articles especialitzats en revistes nacionals i internacionals i ha dirigit diverses tesis doctorals. És la investigadora principal del grup MIRAS des de la seva creació l’any 2009 i ha dirigit diversos projectes de recerca competitius.

Publicacions més destacades:

Arumí, Marta; Vargas-Urpi, Mireia (2017). Strategies in public service interpreting: a roleplay study of Chinese-Spanish/Catalan interactions. Interpreting, vol. 19, n. 1, 119-142.

Arumí, M. (2017). “The fuzzy boundary between the roles of interpreter and mediator in the public services in Catalonia: Analysis of interviews and interpreter-mediated interactions in the health and educational context”. Across Languages and Cultures. Vol. 18, n. 2, 195-218.

Arumí, M. (2017). “La interpretación dialógica como práctica estratégica. Análisis de la toma de decisiones de cinco intérpretes en los Servicios Públicos”. Meta. Journal des Traducteurs.

Arumí, A.; Fernandez, F. (2015). “Ongoingly redisigning metacognitive questionnaires helping trainees to self-evaluate their translating”. Babel. Revue Internationale de la Traduction.  60:3. 311-396.

Arumí, M. (2012). “Problems and Strategies in Consecutive Interpreting: A Pilot Study at Two Different Stages of Interpreter Training”. Meta. Journal des Traducteurs. Vol. 57, n. 3, 118-137.

Arumí, M.; Gil-Bardají, A. y Vargas-Urpí, M. (2011): “Traducció i Immigració: La figura de l´intèrpret als serveis públics de Catalunya”. Quaderns. vol. 18, Revista de Traducció, 199-218.

Arumí, M. (2009). “Estudio de las percepciones de los estudiantes de lenguas extranjeras sobre el uso de instrumentos de autorregulación en el aula”.  RESLA. Revista Española de Lingüística Aplicada. vol. 22, 35-58.

Campus d'excel·lència internacional U A B