Dra. Mireia Vargas Urpi

                                                                                                                                                                                    

Contacte: mireia.vargas@uab.cat 
Web personal: http://pagines.uab.cat/mireia_vu
Autora del bloc: http://goutongcomunicar.blogspot.com.es/  Bloc sobre la comunicació als serveis públics amb els xinesos que viuen a Catalunya, amb enllaços i recursos per a traductors i intèrprets als serveis públics i mediadors interculturals.


La Mireia Vargas-Urpi és professora en vies de permanència al Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra. És doctora en Traducció i Estudis Interculturals per la Universitat Autònoma de Barcelona, on també va cursar la llicenciatura en Traducció i Interpretació, el Màster propi en Traducció i Interpretació professionals del xinès al castellà i el Màster oficial de Recerca en Àsia oriental contemporània. Els seus interessos de recerca se centren en la interpretació als serveis públics i la mediació intercultural, especialment amb el col·lectiu xinès. També s'interessa per l'estudi de la comunicació intercultural, del llenguatge no verbal i de la traducció de materials d'acollida per als xinesos a Catalunya. Ha impartit docència relacionada amb interpretació als serveis públics a nivell de grau a la UPF, en diversos màsters (UAB, UPF, Universitat d’Alcalà, Universitat Pablo de Olavide i Universitat de Lleida) i en cursos de formació ad hoc per a l’administració.

Publicacions destacades:
Arumí, Marta; Vargas Urpi, Mireia (2017). Strategies in public service interpreting: a roleplay study of Chinese-Spanish/Catalan interactions. Interpreting, vol. 19, n. 1, 119-142.
Vargas-Urpi, Mireia (2012). State of the Art in Community Interpreting Research. Mapping the main research topics. Babel, vol. 58, n. 1, p. 50-72.
― (2013). Coping with nonverbal communication in public service interpreting with Chinese immigrants. Journal of Intercultural Communication Research, vol. 42, n. 4, 340-360.
― (2016). Problems and strategies in public service interpreting as perceived by a sample of Chinese-Catalan/Spanish interpreters. Perspectives: Studies in Translatology, vol. 24, n. 4, p. 666-678.
― (2017). Court Interpreting as a Shared Responsibility: Judges and Lawyers in a Corpus of Interpreted Criminal Proceedings. Revista Canaria de Estudios Ingleses, n. 75, 139-154. https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/6970

Web personal: https://www.upf.edu/web/mireia-vargas-urpi

Correu de contacte: mireia.vargas@upf.edu

Campus d'excel·lència internacional U A B