Tesis

La traducción jurídica del Código Penal de España al chino. Análisis de los problemas de traducción y propuesta didáctica.
Autora: Tan, Yanping.
Director: Dra. Carmen Valero Garcés y Dra. Mireia Vargas-Urpi.
Universidad de Alcalá.
Lectura de tesis doctoral: 20 de octubre de 2017.

La mediazione interlingüística ed interculturale in Italia: stato dell'arte, formazione professionale e implicazioni glottodidattiche. 
Autora: Valeria Tonioli.
Director: Dra. Marta Arumí Ribas i Dr. Fabio Caon. 
Departament de Traducció, Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental, UAB. Tesis en règim de cotutela amb l'Universitat Ca'Foscari de Venecia.
Lectura de tesi doctoral: Gener 2017

Cross-linguistic communication and public policy: the institutionalization of community interpreting 
Autora: Sofía García-Beyaert.
Director: Dr. Joan Subirats Humet.
Institut de Govern y Polítiques Públiques (IGOP). Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Lectura de tesis doctoral: 05 de febrer de 2016. 
PDF

L'avaluació per a l'aprenentatge de la interpretació de conferències. Concepcions i pràctiques de docents i discents a tres cursos de posgrau de Catalunya, Portugal i Canàries. 
Autora: Lara Domínguez Araujo.
Directora: Dra. Marta Arumí.
Departament de Traducció i Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Lectura de tesis doctoral: 04 de novembre de 2015.

Interpretació als serveis públics a l'àmbit sanitari. Estudi comparatiu de les ciutats de Barcelona i Montreal. 
Autora: Noelia Burdeus Domingo.
Directora: Dra. Marta Arumí.
Departament de Traducció i Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Lectura de tesis doctoral: 17 de juliol de 2015.

La interpretació a l'àmbit judicial. El cas del romanès als tribunals de Barcelona. 
Autora: Liudmila Onos.
Directores: Dra. Anna Gil-Bardají y Dra. Carmen Bestué.
Departament de Traducció i Interpretació, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Lectura de tesis doctoral: 20 de octubre de 2014.
PDF

La interpretació als serveis públics i la mediación intercultural amb el col·lectiu xinès a Catalunya.
Autora: Mireia Vargas Urpi.
Directoras: Dra. Marta Arumí Ribas y Dra. Sara Rovira Esteva.
Departamento de Traducción e Interpretación, Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Lectura de tesis doctoral: martes 17 de juliol de 2012.
PDF

 

EN CURS:

Arab Feminism Writings and their Translation in the West: a Case Study of Nawal El Saadawi's Work.

Autora: Refka Smida
Directora: Dra. Anna Gil-Bardají
Departament de Traducció, Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental, UAB.

Estudio descriptivo de la traducción e interpretación jurídica del chino en Cataluña. 

Autora: Linna Hu
Directora: Dra. Anna Gil-Bardají
Departament de Traducció, Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental, UAB.

La traducción jurídica del Código Penal de España al chino. Análisis de problemas de traducción y propuesta didáctica. 

Autora: Yanping Tan
Directora: Dra. Carmen Valero Garcés i  Mireia Dra. Vargas-Urpi
Universidad de Alcalá de Henares. 

Comunicació i accés als serveis públics: estudi de la perspectiva de les dones pakistaneses de Barcelona.

Autora: Marina Arrasate Hierro-Olavarría.
Directora: Dra. Marta Arumí i Dr. Hugo Valenzuela.
Departament de Traducció, Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental, UAB.

Systematization of the experiences of the Cairo Community Interpreter Project: Examining popular education and human rights-based approaches to training interpreters in migration and refugee field settings. 
Autora: Alice Johnson
Directora: Dra. Marta Arumí, Dra. Carmen Bestué Salinas
Departament de Traducció, Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental, UAB. 

Campus d'excel·lència internacional U A B