Dra. Carmen Bestué

                                                                                                                                                                          


Carme Bestué  és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, Doctora en Teoria de la Traducció per la Universitat Autònoma de Barcelona i Diplomada en Dret comparat per la Universitat de París II, Panthéon-Assas.

Ha exercit com a advocada especialitzada en temes de dret civil, mercantil i penal i també ha treballat com a traductora i intèrpret de francès i anglès per als tribunals i cossos de seguretat.

Des de 2003 és professora de la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona on ha impartit docència de grau, postgrau i màster. Des de 2016 és secretària del Departament de Traducció, Interpretació i Estudis de l’Àsia Oriental.

Ha assistit a nombrosos congressos internacionals i ha estat convidada a impartir seminaris i conferències convidades a les Universitats de Ginebra, Jaume I de Castelló, Alacant, Salamanca i Vigo, entre d’altres. Ha realitzat estades de recerca a Lima, París i Nova York. És investigadora principal, juntament amb la Dra. Orozco-Jutorán, del projecte TIPp, Traducció i interpretació en els processos penals. 

 

Entre les seves publicacions destaca les següents:

-Bestué, Carmen (2013). Los contratos traducidos. La traducción de los contratos de licencia de uso de programas de ordenador. Valencia: Tirant lo Blanch. Colección “derecho y tic’s”.  ISBN: 978-84-9053-042-9.

-Kuznik, Anna; Bestué Carmen (2016). “Perfiles de prácticas y solución de conflictos emergentes: estudio de un caso de prácticas de traducción jurídica”. Estudios Hispánicos, XXIV, 93-105. DOI 10-19195/2084-2546.24.7.

-Bestué, Carmen (2016). “La variación terminológica de los conceptos del Derecho de sociedades y sus estrategias de traducción”. Llengua i Dret, 65, 18-35.

-Bestué, Carmen; Orozco, Mariana (2016). “Online Training in Legal Translation Designing curricula for bilingual students”. Babel, International Journal of Translation.

-Bestué, Carmen (2016). “Translating law in the digital age. Translation problems or matters of legal interpretation?Perspectives: Studies in Translatology, 24, 576-590. DOI 10.1080/0907676X.2015.1070884

-Bestué, Carmen (2015). “El deber de información y de localización en la cultura jurídica de llegada como criterios de aceptabilidad de las traducciones jurídicas de las páginas web”. Trans, Revista de traductología, 19, 2, 225-241.

-Bestué, Carmen; Orozco, Mariana (2015). “Translating End-User License Agreements from English into Spanish”. Journal of Open Access to law, online. ISSN: 2075-471X.

-Bestué, Carmen; García-Beyaert, Sofía; Ruiz de Infante, Begoña (2012). Barreras lingüísticas en los servicios públicos en Cataluña: la percepción de los trabajadores. Sendebar, 23, 37-59.

Campus d'excel·lència internacional U A B