Aspectes que cal tenir en compte en la docència des del punt de vista de la foniatria

TítuloAspectes que cal tenir en compte en la docència des del punt de vista de la foniatria
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2004
AuthorsGassull, C, Godall, P
JournalArticles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura
Volume32
Start Page91
Campus d'excel·lència internacional U A B