2015

Casals A. El projecte Corrandescola: balanç i mirada envers el futur. Caramella. Revista de música i cultura popular. 2015;32:96-99.

2014

Carrillo C. Early Music Teaching Experiences: the Impact of Teacher Training Programmes. En European Perspectives on Music Education 3: The Reflective Music Teacher. Helbling Verlag; 2014. pp. 169-179.
Ufartes G, Casals A, Pérez J. Mi librería de apps. Categorización de apps para su uso en la educación musical en Primaria. En: Pérez E, Álamo A. III Congreso de Educación e Investigación Musical (CEIMUS). Barcelona: Enclave Creativa; 2014. pp. 112-118.

Páginas

Campus d'excel·lència internacional U A B