Altres activitats

 

Concert Antoni Rossell (veu i mandora) i Clara Hernández (viola):
"Era·s qan vei verdeiar: d’Occitània a Fisterra". 29 de maig de 2004

 

Col·loqui “Diàleg, debat i diversitat cultural en la tradició d’Espanya”,
del 26 al 28 de novembre del 2000

 

“Literatura i música a l’Edat Mitjana: la cançó èpica”, per Antoni Rossell

 

"Literatura i música a l'Edat Mitjana: lírica", per Antoni Rossell