Presentació

BENVINGUTS A LA WEB DE L'ARXIU OCCITÀ 

L’Arxiu Occità va ser creat l’any 1995 a fi de difondre el fet occità i alhora la llengua occitana a la societat catalana. Té la seva implantació a l’Institut d’Estudis Medievals de la Universitat Autònoma de Barcelona, i compta amb el recolzament de la Generalitat de Catalunya en el marc de convenis que donen suport econòmic a les seves activitats.

Els objectius de l’Arxiu són la divulgació de la llengua i la cultura occitanes, el desenvolupament de les relacions occitanocatalanes mitjançant  la coordinació de projectes i relacions entre institucions occitanes i catalanes i l’estudi de la situació cultural i política de les llengües minoritàries.

S'han dut a terme diverses activitats i projectes: la confecció de material didàctic per a l’aprenentatge de l’occità adaptat a la realitat catalana, la creació d’un fons bibliogràfic interdisciplinari per a facilitar la recerca de documents, dades i contactes en col·laboració amb la Biblioteca d’Humanitats de la UAB, la organització de les Jornades Occitanes a la UAB des de 1997, promoció i coordinació de projectes universitaris europeus per a la difusió de la llengua i la cultura occitanes i organització de cursos de llengua i de cultura occitanes a la UAB, a la Universitat Catalana d’Estiu i a altres centres.