Membres actuals

 

INVESTIGADORA PRINCIPAL:

   

Dra. AMPARO HURTADO ALBIR
 Amparo.Hurtado@uab.cat

Catedràtica del Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Doctora en Traductologia per l’ESIT de la Universitat de París III. Ha dirigit projectes d’investigació a la Universitat Jaume I de Castelló i a la UAB. Autora de més de 80 publicacions sobre Teoria i Didàctica de la traducció, d’entre les quals: La notion de fidélité en traduction. París, Didier Érudition, 1990;  Estudis sobre la Traducció (ed.), Universitat Jaume I, 1994;  La enseñanza de la traducción (ed.), Universitat Jaume I, 1996;  Enseñar a traducir, (dir.), Madrid, Edelsa, 1999;  Traducción y Traductología, Madrid, Cátedra, 2001/2011 (5ª ed. rev.); Aprender a traducir del francés al español. Competencias y tareas para la iniciación a la traducción, Edelsa-Universitat Jaume I, 2014. Directora de la sèrie Aprender a traducir (Edelsa-Universitat Jaume I).

És traductora francés-español.

És la investigadora principal del grup PACTE.

Línies d'investigació (del Departament de Traducció i d'Interpretació): Formació en traducció i interpretació; Cognició en traducció i interpretació; Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació; Textualitat i traducció; Aspectes professionals i laborals de la traducció i la interpretació.

  Dra. AMPARO HURTADO ALBIR
PACTE

EQUIP INVESTIGADOR (PER ORDRE ALFABÈTIC):

   

Dra. ANABEL GALÁN-MAÑAS
Isabel.Galan@uab.cat

Professora de traducció del Departament de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona i doctora en Traducció i Estudis Interculturals pel mateix departament amb premi extraordinari de doctorat. La seva àrea de recerca és l’ensenyament-aprenentatge de la traducció i s'interessa, especialment, per la semipresencialitat i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en la formació de traductors, a més de l’accessibilitat i l’atenció als estudiants amb discapacitat, i els aspectes laborals de la traducció. És membre del grup PACTE (Procés d’Adquisició de la Competència Traductora i Avaluació) des d’octubre del 2009. És autora de nombroses publicacions sobre la didàctica de la traducció a revistes de prestigi internacional com: ITT, Babel, Perspectives, JosTrans, etc.

És traductora d’anglès, portuguès i francès a l’espanyol.

Línies d'investigació (del Departament de Traducció i d'Interpretació): Formació en traducció i interpretació; Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació; Aspectes professionals i laborals de la traducció i la interpretació; Traducció de textos especialitzats; Tradumàtica. TICs aplicades a la traducció.

  Anabel Galán
PACTE

GABRIELE GRAUWINKEL
Gabriele.Grauwinkel@uab.cat

Llicenciada en traducció per la Universitat Autònoma de Barcelona. Col·laboració en el projecte de traducció automàtica METAL de l'empresa SIEMENS; des de 1996 traductora autònoma especialitzada en traduccions tècniques a l’espanyol, guies turístiques, textos literaris i publicitat del català i de l’espanyol al alemany. Des de 2001, professora de traducció inversa i traducció especialitzada inversa en la Universitat Autònoma de Barcelona. Coautora amb W. Neunzig de diverses publicacions sobre la didàctica de la traducció inversa.

Línies d'investigació (del Departament de Traducció i d'Interpretació): Formació en traducció i interpretació; Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació; Traducció de textos especializats.

 

  Gabriele Grauwinkel
PACTE PACTE PACTE

Dra. ANNA KUZNIK
Anna.Kuznik@uni.wroc.pl

Pàgina Web: http://www.ifr.uni.wroc.pl/pl/nasz-instytut/pracownicy/72-dr-kuznik-anna.html

Llicenciada en Filologia Romànica (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polònia); Màster en Lingüística i Literatura Hispanoamericana (Instituto Caro y Cuervo de Bogotà, Colòmbia); traductora-intèrpret jurada del francès i castellà al polonès pel Ministeri de Justícia de Polònia; doctora en Traducció i Estudis Interculturals per la Universitat Autònoma de Barcelona; des del 2008 al 2011 va ser coordinadora de pràctiques en la Llicenciatura de Traducció i d'Interpretació (Facultat de Traducció i d'Interpretació) i en el Postgrau de Traducció Jurídica (Departament de Traducció i d'Interpretació); ha sigut becària de col•laboració, becària d'investigació i tècnic de suport a la recerca del grup PACTE. Actualment treballa a l'Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Wrocławski, Polònia

És traductora espanyol, francès - polonès.

Línies d'investigació (del Departament de Traducció i d'Interpretació): Aspectes professionals i laborals de la traducció i la interpretació; Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació; Interculturalitat, ideologia i sociologia de la traduccio i interpretacio (sociologia del treball aplicada a la traducció); Formació en traducció i interpretació (competèncias i gestió de recursos humans, formació continuada en el món empresarial, pràctiques); Traducció de textos especialitzats (traducció jurídica).

 

 

ANNA KUZNIK

PACTE PACTE PACTE

Dr. CHRISTIAN OLALLA-SOLER

Christian.Olalla@uab.cat

Llicenciat en Traducció i Interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona i diplomat en Ensenyament d’espanyol com a llengua estrangera per la Universitat de València. És doctor en Traducció i Estudis Interculturals. És tècnic de suport a la recerca del Grup PACTE des de 2012.

És traductor de l’alemany i del rus al català i al castellà.

Línies d’investigació (del Departament de Traducció i d’Interpretació): Formació en traducció i interpretació; Interculturalitat, ideologia i sociologia de la traducció i interpretació; Cognició en traducció i interpretació i Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació.

 
     

Dra. PATRÍCIA RODRÍGUEZ-INÉS
Patricia.Rodriguez@uab.cat

Professora agregada interina del Departament de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Doctora en Teoria de la traducció pel mateix departament amb premi extraordinari de doctorat i premi a la millor tesis del bienni 2006-2008, concedit per l’AIETI (Associació Ibèrica d’Estudis de Traducció i d’Interpretació). Ha sigut becària d’investigació del grup PACTE des de 2000 fins a 2003. Ha sigut convidada a donar cursos i conferències i ha participat en nombrosos projectes de recerca nacionals i internacionals. Ha gaudit de diverses estades de recerca a l’estranger, entre les quals, a la U. París VII, U. de Bolonya, U. de Oporto, U. de Tampere, U. Federal de Minas Gerais, U. de Birmingham i U. d'Alacant. És autora de diverses publicacions sobre didàctica de la traducció i TIC en revistes reconegudes com a The Interpreter and Translator Trainer, Méta, Perspectives, Babel, etc.

És traductora anglès - espanyol.

Línies d'investigació (del Departament de Traducció i d'Interpretació): Traducción de textos especializados; Tradumàtica. TICs aplicades a la traducció; Formació en traducció i interpretació

  Dra. PATRÍCIA RODRÍGUEZ
PACTE PACTE PACTE

Dra. LUPE ROMERO
Lupe.Romero@uab.cat

Professora ajudant de llengua italiana del departament de Traducció i d’Interpretació. Del 2002 al 2006 va ser becaria d’investigació (FI) del grup PACTE. Doctora en Teoria de la Traducció per la Universitat Autònoma de Barcelona. Del 2006 al 2008 ha estat responsable del partner espanyol UAB en un projecte europeu (Learning Via Subtitling, nº 229954 - CP-1-2006-1- GR - LINGUA – L2PP). Els seus interessos investigadors es centren en la traducció audiovisual, l’adquisició de la competència traductora, la didàctica de l'italià per a traductors i l'aplicació de noves tecnologies i aplicacions informàtiques en l'elaboració de material didàctic per l’ensenyament de la segona llengua.
És traductora italià- espanyol.

Línies d'investigació (del Departament de Traducció i d'Interpretació):  Traducció audiovisual i accessibilitat als mitjans de comunicació; Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació; Textualitat i traducció; Formació en traducció i interpretació.

  Pacte
PACTE    

MEMBRES HONORÍFICS (PER ORDRE ALFABÈTIC):PACTE

PACTE PACTE

Dra. ALLISON BEEBY
Allison.Beeby@uab.cat

És professora titular emèrita de traducció inversa i ha segut Directora del Departament de Traducció i d’Interpretació (2003 – 2008). És  una de les fundadores del grup PACTE. Els seus interessos investigadors se centren en la didàctica de la traducció inversa, àmbit en el qual ha segut pionera. És la autora de l’entrada relacionada amb aquest tema, ‘Directionality’, en la Routledge Encyclopedia of Translation Studies (1998 i 2008). Entre les seves publicacions en aquest àmbit, destaquen: Worlds beyond Words: Teaching Translation from Spanish to English.  University of Ottawa Press, Didactics of Translation Series, 1996; ‘Evaluating the Development of Translation Competence’ en Developing Translation Competence, Benjamins Translation Library, 2000; ‘Language Learning for Translators: Designing a Syllabus’ en Translation in Undergraduate Degree Programmes, John Benjamins Publishing Co., 2004; ‘Genre Literacy and Contrastive Rhetoric in Teaching Inverse Translation’ en La direccionalidad en traducción e interpretación: Perspectivas teóricas, profesionales y didácticas, Editorial Atrio, 2003.
És traductora anglès - espanyol

Línies d'investigació (del Departament de Traducció i d'Interpretació): Formació en traducció i interpretació; Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació; Interculturalitat, ideologia i sociologia de la traducció i interpretació.

  Dra. ALLISON BEEBY
PACTE PACTE PACTE

Dra. OLIVIA FOX
Olivia.Fox@uab.cat

Professora titular del Departament de Traducció i d’ Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Llicenciada en Filologia espanyola per Queen’s University Belfast, i per la Universitat Autònoma de Barcelona. És Doctora en Filologia anglogermànica per la Universitat Autònoma de Barcelona. Autora de varies publicacions sobre la Didàctica de la Traducció entre elles Activitats per a desenvolupar competències en la formació del traductor, Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2007; The Use of Translation Diaries in a Process-oriented  Translation Teaching Methodology,John Benjamins, 2000;  Cross-cultural Transfer in Inverse Translation – a case study, Hogeschule Press, 1997. És investigadora del grup PACTE des del principi.
És traductora espanyol, català - anglès.  

Línies d'investigació (del Departament de Traducció i d'Interpretació): Traducció de textos especializats; Formació en traducció i interpretació: Interculturalitat, ideologia i sociologia de la traducció i interpretació.

  Pacte
PACTE PACTE PACTE

Dr. WILHELM NEUNZIG
Willy.Neunzig@uab.cat 

Professor associat estranger del Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Saarbrücken (Alemanya), traductor oficial pel Ministeri de Cultura de Wiesbaden, i Doctor en Teoria de la Traducció per la UAB. Ha dirigit dos projectes d'investigació sobre l’ensenyament de la llengua i la traducció assistida per ordinador, finançats per la Unió Europea, i ha participat en el desenvolupament del programa de traducció automàtica METAL de l'empresa Siemens abans d'incorporar-se al grup PACTE, en el qual s'ocupa de qüestions metodològiques. La seva investigació queda palesa en nombrosos articles en el marc de la didàctica, la teoria de la traducció i la investigació traductològica, publicats en revistes científiques d’Alemanya, Espanya, Estats Units, Brasil, Anglaterra i Hongria. És autor del llibre Neunzig, W., y H. Tanqueiro. Estudios empíricos en traducción: enfoques y métodos. Girona, Documenta Universitaria, Col. Vademecum 2, 2007.

Ha rebut el premi Prix de l’ACT Vinay et Darbelnet (2011): «L’Association canadienne de traductologia (ACT) est heureuse d’annoncer que le lauréat est notre collègue Wilhelm Neunzig de l’Universitat Autònoma de Barcelona pour son article: « Empirical Studies in Translation. Methodological and Epistemological Questions». És doctor honoris causa atorgat per la University of Wolverhampton, Regne Unit, durant la Congregació del 14 de novembre de 1992 en reconeixement «of his services to international education».

És traductor jurat a l’alemany i també és traductor de l’alemany i portugués a l’espanyol.

Línies d'investigació (del Departament de Traducció i d'Interpretació): Traducció de textos especialitzats; Formació en traducció i interpretació; Interculturalitat, ideologia i sociologia de la traducció i interpretació; Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació.

   

BECARIS PREDOCTORALS:

PACTE PACTE

LAURA ASQUERINO EGOSCOZÁBAL
Laura.Asquerino@uab.cat

Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universidad Autónoma de Madrid, amb un Màster en Ensenyament d’espanyol com a llengua estrangera per la Universidad de Alcalá de Henares i un Màster en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment, està fent la tesi doctoral sobre la formació de traductors del japonès a l’espanyol a Espanya i ha estat tècnica de suport a la recerca al grup PACTE, amb els quals col·labora com a becària predoctoral.

És traductora i intèrpret jurada anglès-espanyol, i traductora de l’anglès i del francès a l’espanyol. També és professora de llengua japonesa del grau d’Estudis d’Àsia Oriental de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Línies de recerca (del Departament de Traducció i d’Interpretació): Formació en traducció i interpretació, Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació (àrea de Traducció i Interpretació); Llengua i literatura de l’Àsia Oriental (Estudis de l’Àsia Oriental).

 
     
Campus d'excel·lència internacional U A B