Línies de recerca

 

    - Anàlisi de la trajectòria parlamentària i política dels diputats catalans entre 1810 i 1939.

 

    - Els diputats catalans i la tasca parlamentària realitzada en relació amb els seus districtes respectius i les principals línies de conflicte sociohistòric, i entorn el concepte de representació política durant els períodes històrics tractats.

 

    - Moviments polítics en què els parlamentaris s’han integrat i n’eren representants, principalment el catalanisme i el republicanisme.

 

    - Reflexió teòrica i metodològica sobre la prosopografia i la biografia política considerats com a gènere historiogràfic amb entitat pròpia, i sobre la institució parlamentària i d’altres institucions polítiques de caire representatiu.

 

    - Participació en xarxes científiques i en encontres temàtics sobre la història del parlamentarisme: s’està treballant en la consecució d’una Xarxa Europea d’Estudis Parlamentaris en coordinació amb grups de recerca de diferents països com França, Itàlia, Gran Bretanya i Portugal. Aquesta Xarxa de la mateixa manera que l’espanyola, permetria produir estudis comparats entre els diversos països integrants, intercanvi d’experiències i d’informació i la difusió de productes d’un abast molt superior.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B