Projectes d'investigació

(1) Projectes finançats pel "Ministerio de Ciencia e Inovación"

- «Portal de léxico hispánico: documentación y morfología derivativa»

[Projecte d'investigació dins del Programa sectorial de Promoción General del Conocimiento (DGICYT), amb el n.º de ref. FFI2011-24183. Data d'inici: 01/01/2012; data de finalització: 31/12/2014. Investigadora principal: Glòria Claveria].

- «Portal de léxico hispánico: bibliografía, léxico y documentación»

[Projecte d'investigació dins del Programa sectorial de Promoción General del Conocimiento (DGICYT), amb el n.º de ref. HUM2008-06324-C02-01/FILO. Projecte coordinat amb la Universitat de Girona. Data d'inici: 01/01/2009; data de finalització: 31/12/2011. Investigadora principal: Glòria Claveria]. 

-  «Banco de datos diacrónico e hispánico: morfología léxica, sintaxis, etimología y documentación»

[Projecte d'investigació dins del Programa sectorial de Promoción General del Conocimiento (DGICYT), amb el n.º de ref. HUM2005-08149-C02-01/FILO. Projecte coordinat amb la Universitat de Girona. Data d'inici: 31/12/2005; data de finalització: 31/12/2008. Investigadora principal: Glòria Claveria].

- «Explotación de datos y complementación del Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico de J. Coromines y J. A. Pascual»

[Projecte d'investigació dins del Programa sectorial de Promoción General del Conocimiento (DGICYT), amb el n.º de ref. BFF2002-04071- C02-01. Projecte coordinat amb la Universitat de Girona. Data d'inici: 01/12/2002; data de finalització: 01/12/2005. Investigadora principal: Glòria Claveria].

- «La expresión de la cortesía en español: estudio de los marcadores gramaticales y fónicos desde una perspectiva panhispánica»

[Projecte d'investigació dins del Programa sectorial de Promoción General del Conocimiento (DGICYT) amb el n.º de referència FFI2008-02103/FILO. Data de resolució del juliol del 2008. Investigadora principal: Dolors Poch]. 

- «Las manifestaciones de la cortesía en español: estudio pragmalingüístico de las relaciones entre los elementos gramaticales que expresan la cortesía y los marcadores fónicos asociados»

[Projecte d'investigació dins del Programa sectorial de Promoción General del Conocimiento (DGICYT) amb el n.º de referència BFF2002-04071-C02-01HUM2004-01252. Data de resolució del desembre del 2004. Investigadora principal: Dolors Poch]. 

- «Lematización y categorización morfológica del Corpus del català antic (CICA)»

[Ajut complementari d'investigació dins del Programa sectorial de Promoción General del Conocimiento (DGICYT) amb el n.º de referència FFI2009-07479-E/FILO. Data de resolució: 2009. Investigador principal: Joan Torruella].

 

(2) Ajuts concedits per la Generalitat de Catalunya


-«Grup de lexicografia i diacronia» (2014-2016)

[Ajut d'investigació dins del "Pla de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)" de la Generalitat de Catalunya per potenciar els grups d'investigació de qualitat, amb el n. º de referència 2014SGR1328. Data d'inici: 01/01/2014; data de finalització: 31/12/2016. Ivestigadora principal: Glòria Claveria].

- «Grup de lexicografia i diacronia» (2009-2013)

[Ajut d'investigació dins del "Pla de l'Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)" de la Generalitat de Catalunya per potenciar els grups d'investigació de qualitat, amb el n.º de referència 2009SGR1067. En col·laboració externa amb la Universidad de Salamanca i la Karl-Franzens-Universität Graz de Austria. Data d'inici: 03/07/2009; data de finalització: 31/12/2013. Investigadora principal: Glòria Claveria].

- «Grup de lexicografia i diacronia» (2005-2008)

[Ajut d'investigació dins del "Pla de l'Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)" de la Generalitat de Catalunya per potenciar els grups d'investigació de qualitat, amb el n.º de referència 2005SGR 00568. En col·laboració amb la Universitat de Girona i en col·laboració externa amb la Universidad de Salamanca. Data d'inici: 19/10/2005; data de finalització: 18/10/2008. Investigadora principal: Glòria Claveria].

- «Grup de lexicografia i diacronia» (2001-2005)

[Ajut d'investigació dins del "Pla de l'Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)" de la Generalitat de Catalunya per potenciar els grups d'investigació de qualitat, amb el n.º de referència 2001SGR 00151. En col·laboració amb la Universitat de Girona i en col·laboració externa amb la Universidad de Salamanca. Data d'inici: 01/11/2001; data de finalització: 31/10/2005. Investigadora principal: Glòria Claveria].

 

Convenis i col·laboracions

 

El Seminari ha signat diversos convenis amb empreses, entre els quals s’han de destacar els següents:

 

Convenis per a l’elaboració d’obres lexicogràfiques

- Conveni amb l'Editorial Gredos (RBA) per a l'elaboració de la versió en CD-ROM del Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico de Joan Coromines i José Antonio Pascual (Madrid: Gredos, 2012).

- Diccionario de Sinónimos y antónimos de la Lengua Española, (Barcelona: Bibliograf, 1991) 

- Diccionari de Sinònims i Antònims (Barcelona: Bibliograf, 1992) 

- Diccionari Essencial de la Llengua Catalana (Barcelona: Biblograf, 1993) 

- Diccionari Escolar de la Llengua Catalana (Barcelona: Biblograf, 1995)

- Diccionario General de Sinónimos y Antónimos (Barcelona: Biblograf, 1999).  

 

Conveni amb l’empresa Spes Editorial per a l’elaboració de les etimologies dels següents diccioinaris:

- Diccionario de la lengua española Lema, Barcelona: Spes Editorial, 2001.

- Diccionario de uso del español de América y España, Barcelona: Spes Editorial, 2002. 

- Diccionario de uso del español de América y España, Barcelona: Spes Editorial, 2002. Edición en CD-ROM.

 

MULTEXT (Multilingual Text Tools and Corpora)

Partner en diversos grups del projecte europeu MULTEX (Multilingual Text Tools abd Corpora). Aquest projecte té com a objectiu: a) confeccionar  eines per a anotar i explotar els corpus i b) produir corpus antotats multilingües usant les eines elaborades. En aquest projecte han treballat 14 partners europeus (8 acadèmics i 6 empreses) amb un pressupost de 3.210.000 ecus concedits per la DG 13 de la Comunitat Europea.

 

Corpus Textual Periodístic

Realització de materials per a la validació de programes de correcció mitjançant el nostre Corpus Textual Periodístic per l’empresa WordPerfect d’Amberes (Bèlgica).

 

CD-Rom per a l’anàlisi estadística i lèxica de Don Quijote de la Mancha

Aquest projecte s’ha basat en l’elaboració d’un  CD-Rom per a l’anàlisi estadística i l’estudi lèxic de l’obra Don Quijote de la Mancha, a partir del text editat per Francisco Rico per a l’Instituto Cervantes i l’Editorial Crítica. El programa que s’ha escollit per fer-ho és el DBT (Data Base Testuale) en la seva última versió, per ser, actualment, un dels més avançats en el seu camp. La traducció del programa original i la seva adaptació a l’obra de Cervantes s’ha fet conjuntament amb L’Istituto di Linguistica Computazionale de Pisa, que pertany al Centro Nazionale delle Ricerche; el tractament del text i la confecció dels seus vincles amb el programa es va realitzar al Seminari de Filologia i Informàtica.

 

Corpus del español riojano y castellano de Klein-Andreu (CERCKA)

Preparació dels DVD del Corpus de l’español de La Rioja y de Castilla (CERCKA: http://webs2002.uab.es/sfi/cercka/) de Flora Klein-Andreu. El Corpus consisteix en 160 hores d'enregistraments orals, realitzats per la Professora Klein-Andreu en diverses poblacions de La Rioja, Valladolid, Soria, Burgos i Toledo. El Seminari de Filologia i Informàtica ha portat a terme la digitalització dels enregistraments i ha creat una base de dades per facilitar-ne el seu accés i la  seva manipulació. Els nou DVD resultants estan a disposició de la comunitat investigadora a través del servei de Préstec Interbibliotecari de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Xarxes Temàtiques


- «Red Temática Lengua y Ciencia»

[Xarxa temàtica integrada en el marc del projecte finançat pel Ministerio de Educación y Ciencia, amb el n.º de referència HUM2006-26465-E/FISO. Grups d'investigació integrants i procedències: “CILUS – Investigaciones lexicográficas y lexicológicas del español moderno y contemporáneo” (Salamanca); “NARPAN – Cultura i literatura a la Baixa Edat Mitjana” (Universitat de Barcelona); “El mundo del licenciado Francisco López de Villalobos” (Institut Milà i Fontanals y CSIC); “Grupo de investigación de diacronía y léxico” (Universitat Autònoma de Barcelona); “Historia de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua española” (Universitat de Lleida y Universitat Rovira i Virgili); “SCIÈNCIA-CAT – La ciencia en la cultura catalana en la Edad Media y el Renacimiento” (Universitat de Barcelona); “La ciencia en las aulas del siglo XIX” (Universitat de València); “La organización del discurso en español en comparación con otras lenguas” (Universidad Carlos III); “NEOLCYT – Neologismos, Ciencia y Tecnología” (Universidad de Murcia); “G.I.TERMESP – Terminología científica del español” (CSIC); “Textos medievales no literarios” (Universidad de Salamanca); “Textos y léxicos especializados en comparación” (Universidad de Salzburg) i “TRACI – Traducción y ciencia” (Universidad de Salamanca)]. [Veure pàgina web: http://dfe.uab.cat/lenguayciencia/]

- «Red Temática Española de Morfología»

[Xarxa temàtica integrada en el marc del projecte finançat por el Ministerio de Educación y Ciencia, amb el n.º de referència HUM2005-25395-E/FILO. Les universitats integrants són les següents: Universidad Autónoma de Madrid; Universidad de Alicante; Universitat de Barcelona; Universitat Autònoma de Barcelona; Universidad de Cádiz; Universidad Carlos III; Universidad Castilla-La Mancha; Universidad Complutense de Madrid; Universidad de Extremadura; Universitat de Girona; Universidad de las Islas Baleares; Universidad de Jaén; Universidad de la Laguna; Universidad de Murcia; Universidad de Navarra; UNED; Universidad de Oviedo; Universidad del País Vasco; Universitat Pompeu Fabra; Universidad Rey Juan Carlos; Universidad de Salamanca; Universidad de Santiago de Compostela; Universidad de Sevilla; Universidad de Valencia; Universidad de Valladolid; Universidad de Vigo i Universidad de Zaragoza. Coordinadora: Soledad Varela (Universidad Autónoma de Madrid)]. [Veure pàgina web: http://www.uam.es/gruposinv/retem/ ]

- «“TRAMICTEK” European Net on Excellence (Translation, Multilingualism, Information and Communication Technologies and Transference of Knowledge)»

[Entitat finançadora: Projecte Integrat Europeu VI-FP-EU-IST/NG:2002. Entitats participants: Universitat d'Alacant; Universitat Rovira i Virgili; Universitat de Lleida; Universitat Jaume I; Universitat de Girona; Universitat de les Illes Balears; Universitat de València; Universitat de Salamanca; Universitat de Granada; Universitat Complutense; Universitat de Santiago de Compostela; UNED. Coordinador: Vicent Martines].

Campus d'excel·lència internacional U A B