TRAFIL

TRAFIL és un grup de recerca pluridisciplinar que pretén acostar i comunicar millor les diferents llengües i cultures que intervenen en el procés de traducció de filosofies llunyanes, en particular les filosofies originàries de l’Índia.

La seva línia de recerca és una aproximació traductològica, terminològica i transcultural que es materialitza amb

- un treball terminològic sobre la filosofia budista  que consisteix en el desenvolupament d’una base de dades terminològica i de coneixement multilingüe (MARPA term) concebuda com una ajuda a la traducció,

- l’estudi traductològic de versions en diferents llengües de textos filosòfics de l’Índia antiga per observar com s’efectua la transferència cultural amb l’anàlisi de les opcions metodològiques i de les tècniques de traducció.

 - la traducció al castellà i al català de textos clàssics i d’assaigs sobre filosofies de l’Índia antiga evitant tan l’etnocentrisme com el multiculturalisme, aplicant una estratègia de transculturització.

Campus d'excel·lència internacional U A B