Entrevistes

Entre les activitats de transferència i difusió del coneixement a la resta de la comunitat acadèmica i a la societat en general, el grup està duent a terme una sèrie d'entrevistes a traductors i traductores del xinès al català i castellà per visibilitzar-ne la tasca i donar a conèixer les especificitats pròpies d'aquesta combinació lingüística. En els casos en què tenen una vinculació amb el món acadèmic, hem aprofitat per demanar-los que ens expliquin com veuen la formació de traductors en aquest àmbit i la seva vinculació amb la recerca.

Aquest projecte està concebut com un projecte obert que s'anirà nodrint periòdicament de noves entrevistes amb l'objectiu d'elaborar un corpus de textos que constitueixin una font d'informació de primera mà sobre el perfil i les experiències d'aquests professionals.

 

- Entrevista a la Dra. Sara Rovira-Esteva (2013)

- Entrevista a la Dra. Maialen Marín Lacarta (2013)

- Entrevista a Eulàlia Jardí (2013)

- Entrevista a Carla Benet Duran (2018)

- Entrevista a Teresa Tejeda (gener de 2019)

- Entrevista a Javier Altayó (febrer de 2019)

- Entrevista a Manuel Pavón Belizón (març de 2019)

- Entrevista a Mireia Vargas Urpí (abril de 2019)

- Entrevista a Belén Cuadra Mora (setembre de 2019)

 

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B