Mateu Riera

Mateu Riera Rullan es va llicenciar en Filosofia i Lletres (secció Història) el 1996 a la Universitat Autònoma de Barcelona. És Doctor en Història per la mateixa Universitat Autònoma de Barcelona, amb la tesi Arqueologia d’una instal·lació monacal primerenca a l’arxipèlag de Cabrera (Illes Balears) (segles V-VIII dC). Restes arquitectòniques, de producció, ceràmica i altres materials arqueològics, dirigida per la Dra. Helena Kirchner Granell, i que va obtenir la qualificació d’Excel·lent Cum Laude. També ha cursat estudis universitaris a la universitat de les Illes Balears, la Uni­versità di Roma "La Sapienza" i la Universitat de Girona.

És professor de la Facultat Antoni Gaudí d'Història de l'Església, Arqueologia i Arts cristianes de Barcelona i Investigador adscrit a l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.

Arqueòleg especialista en treball de camp i en estudis de la ceràmica dels segles IV dC a XIII dC

La recerca

Ha estat codirector d’excavacions arqueològiques a més d’una dotzena de jaciments, com per exemple: l’establiment ibèric de Darró (Vilanova i La Geltrú), l’Assentament de l'Edat del Bronze i poblat fortificat ibèric i medieval del Turó del Montgròs (El Brull, Osona), la Catedral de Ciutadella, la Catedral de Palma, la Vil·la romana i ermita de la Mare de Déu de Sales (Viladecans).

Actualment és codirector de les excavacions arqueològiques de la Cova del Molí d’en Gaspar (Sineu - Mallorca), del Jaciment paleocristià de Son Peretó (Manacor - Mallorca), i dels jaciments de l’antiguitat tardana de l’illa de Cabrera.

És l’autor o coautor de sis llibres i d’una setantena d’articles d’arqueologia, principalment d’època antiga i medieval. Són articles especialitzats, ponències i comunicacions, capítols de llibre, monografies i publicacions de divulgació.

Ha estat comissari de les exposicions: Cent anys de Son Peretó: descobrint el passat cristià, i El monestir de Cabrera. Segles V a VIII dC.

Publicacions més rellevants

Llibres:

M. Riera Rullan (Coord.) 2004: Illot dels Frares, Col·lecció Quaderns de Patrimoni Cultural, 9, Consell de Mallorca, Palma.

M. Riera Rullan 2009: Investigaciones arqueológicas sobre el monasterio de época bizantina del archipiélago de Cabrera (siglos V a VII d. C.), Ministerio de Medio Ambiente, Madrid.

M. Riera Rullan, M.A. Cau, M. Salas 2012: Cent anys de Son Peretó: descobrint el passat cristià, Consell de Mallorca, Palma.

M. Riera Rullan, M.A. Cau, M. Salas (Eds.) 2013: “El conjunt paleocristià de Son Peretó (Manacor, Mallorca). Excavació i adequació de les habitacions del sector oest”, MUSA, Revista del Museu d’Història de Manacor, 8, Manacor.

M. Riera Rullan (Coord.) 2014: El monestir de Cabrera. Segles V-VIII dC, Ajuntament de Palma, Palma.

 

Articles:

M. Riera Rullan, M. Orfila i M.A. Cau 1999: “Els últims segles de Pollentia”, Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 56, Palma, 335-346, Làm. 27-30.

M. Orfila, M. Riera Rullan, M.A. Cau, Antonio Arribas 2000 "Aproximación a la topografía urbana tardía de Pollentia: construcciones defensivas", V Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica, Cartagena, 16-18 d'abril de 1998, 229-235.

M.M. Riera Frau, M. Riera Rullan, G. Rosselló Bordoy 2002: “Estudio preliminar del conjunto cerámico de época islámica”, T. Ulbert; M. Orfila: “Die Frühchristliche anlage von Son Fadrinet (Campos, Mallorca)”, Madrider Mitteilungen, 43, Mainz, 293-295.

A. López Mullor, X. Fierro, M. Riera Rullan i L. Suau Lleal 2002: “Les excavacions a Darró (Vilanova i la Geltrú, Garraf) entre 1996 i 1998”, Tribuna d’arqueologia 1998-1999, Barcelona, 174-209.

J. Morata Socias, M. Riera Rullan 2003 “Un possible segell per estampar ceràmica trobat a Can Serra (Palma de Mallorca)”, Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana,  59, Palma, 413-420.

A. López Mullor,  M. Riera Rullan 2004 "Intervencions recents (1997-2001) a l'oppidum del turó del Montgròs (el Brull, Osona)". Tribuna d'Arqueologia 2000-2001, Servei d'Arqueologia, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 135-185.

M. Riera Rullan 2004 “Menorca en tiempos de la dominación romana”, Mayurqa, 29, 129-144.

M. Riera Rullan, M.L. Sánchez León, M. Fàbregues Pomer, E. García Riaza 2004 “Dues inscripcions d’època antiga de l’illa de Cabrera (arxipèlag de Cabrera, Illes Balears)”, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 60, 325-332.

M.M. Riera Frau, M. Riera Rullan 2004 “Campanya d’excavacions arqueològiques de 2003 en la “factoria de salaons” del Pla de Ses Figueres (Cabrera, Balears). Les troballes d’època antiga”, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 60, 337-372.

M.M. Riera Frau, M. Riera Rullan, G. Rosselló Bordoy 2005 “Materials de l’antiguitat tardana al jaciment de Son Oms (Palma, Mallorca)”, Mayurqa, 30, 891-908.

M. Riera Rullan 2005 “La ceràmica del Pla de ses Figueres. Noves dades del monestir de l’illa de Cabrera (Illes Balears)”, VI Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica, València, 8, 9 i 10 de maig de 2003, Barcelona, 195-203.

M.M. Riera Frau, M. Riera Rullan 2005 “Un possible taller de producció de porpra de l’antiguitat tardana al Pla de ses Figueres (illa de Cabrera)”, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 61, 377-390.

M. Riera Rullan 2005 “Excavacions arqueològiques a l’illa de Cabrera (Illes Balears). Recerques sobre la comunitat monàstica de l’Antiguitat Tardana”, Butlletí Arqueològic de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, Època V, núm. 27, 175-219.

M. Riera Rullan, M. Seguí, Mª. J. Rivas) 2006 “Un conjunt ceràmic del primer terç del segle XIII de la ciutat d’Eivissa”, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 62, 341-354.

M. Riera Rullan, M. Sales, M. Munar, S. Alcaide, M.A. Cau) 2006, ”El proyecto de revisión y adecuación del yacimiento de Son Peretó (Manacor, Mallorca, islas Baleares)”, Bulletin de la Association pour l´Antiquité Tardive, 15, 69-75.

M. Riera Rullan 2007 “Niveles de época islámica en la Casa de Cultura (Palma de Mallorca)”, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 63, 369-384.

M. Riera Rullan 2009 “Enterramientos de la Antigüedad Tardía en las islas de Cabrera y Mallorca”, López Quiroga, J.; Pergola, P.; Perin, P.; Vannini, G. eds.: Morir en el Mediterráneo Medieval. Actas del III Congreso Internacional de Arqueología, Arte e Historia de la Antigüedad Tardía y Alta Edad Media peninsular (17 y 18 de Diciembre de 2007). BAR International Series 2001, Oxford, 99-151.

M. Riera Rullan, Albert Martín 2009 “El port de Portocolom (Illa de Mallorca) durant l’antiguitat tardana”, Mayurqa 33, 177-191.

2010 “Pla de ses Figueres (Isla de Cabrera, Baleares)”, El tiempo de los “bárbaros”. Pervivencia y transformación en Galia e Hispania (ss. V-VI D.C.), Zona Arqueológica 11, Alcalá de Henares, 591-594.

M. Riera Rullan, Miquel Àngel Cau, Sílvia Alcalde, Magdalena Salas, Margalida Munar) 2010 “Son Peretó (Mallorca, Baleares)”, El tiempo de los “bárbaros”. Pervivencia y transformación en Galia e Hispania (ss. V-VI D.C.), Zona Arqueológica 11, Alcalá de Henares, 597-599.

M. Riera Rullan 2011 “Estudi territorial de l’ocupació humana de l’Antiguitat Tardana de l’arxipèlag de cabrera (illes Balears – Segles V a VIII dC)”, Actes del IV Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, Tarragona, 101-111.

M. Riera Rullan, Catalina Jofre Serra, Elena Juncosa Vecchierini 2011: “Un conjunt ceràmic del segle XV del palau de Can Oleo de Palma de Mallorca (Illes Balears)”, Actes del IV Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna de Catalunya (Tarragona 10 al 13 de juny de 2010), Tarragona, 571-585.

Aureli Àlvarez, Isabel Rodà, M. Riera Rullan, Anna Gutiérrez Garcia-Moreno, Anna Domènech 2011: “Primers resultats dels estudis dels elements marmoris del jaciment de l’Antiguitat Tardana del Pla de ses Figueres de l’illa de Cabrera”, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 67, Palma, 55-71.

Aureli Àlvarez, Isabel Rodà, M. Riera Rullan, Anna Gutiérrez Garcia-M, Anna Domènech, H. Royo 2012:  “Provenance of some ancient marbles from el pla de ses figueres (cabrera, balearic islands, spain)”, Anna Gutiérrez Garcia-M, Pilar Lapuente, Isabel Rodà (Eds.): Interdisciplinary Studies on Ancient Stone. Proceedings of the IX ASMOSIA Conference, Tarragona, 426-434.

M.A. Cau, M. Riera Rullan, M. Salas 2012: “The early Christian complex of Son Pereto (Mallorca, Balearic Islands): excavations in the ‘West Sector’(2005-2008)”, Archeologia Medievale, XXXIX, Firenze, 231-243.

D. Miriello, A. Bloise, G.M. Crisci, Pecci A. M.A. Cau, M. Riera Rullan 2013: “Compositional analyses of mortars from the late antique site of Son Peretó (Mallorca, Balearic Islands, Spain): Archaeological implications”, Archaeometry, 55, 6, Oxford, 1101-1121.

M. Riera Rullan 2013: “El monasterio de la isla de Cabrera (Islas Baleares. Siglos V-VIII d.C.). Testimonios arqueológicos de los monjes reprobados por el papa Gregorio Magno”, 19th Annual International Scientific Symposium of the International Research Center for Late Antiquity and Middle Ages University of Zagreb, Le monachisme insulaire du IVe à la fin du XIe s., Hortus Artium Medievalium, 19, Zagreb-Motovum, 47-61.

M. Barceló, H. Kirchner, M. Riera Rullan 2013: “Primavera de 1230: andalusins refugiats a la serra de Llevant (Mallorca)”, V Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears, Palma, 229-239.

Cau, M.A.; M. Riera Rullan; Salas, M.; Van Strydonck, M. 2014: "Radiocarbon dating of the necropolis of the early christian site of Son Peretó (Mallorca, Balearic Islands)", Radiocarbon, Vol. 56, 2, Arizona, 399-410.

M. Riera Rullan, Martín Menéndez, A. 2014: “El port de Portocolom de l’illa de Mallorca en temps de l’antiguitat clàssica”, In Amicitia. Miscel-lania d'estudis en Homenatge a Jordi H. Fernández, Trabajos del Museo Arqueológico de Ibiza y Formentera, Govern de les Illes Balears, Eivissa, 563-579.

Serra, N.; M. Riera Rullan 2015: “El conjunt de ceràmica baixmedieval del Born (Palma)”, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, 71, 53-71.