Núria Pacheco

Núria Pacheco Catalán (Barcelona, 1992) és graduada en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona (2014) amb les mencions d’Història Medieval i Patrimoni Bibliogràfic i Documental. Ha cursat el Màster en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana (itinerari d’Història Antiga i Medieval) en la mateixa universitat (2015). Actualment és doctorand del Programa oficial de Doctorat: “Cultures en Contacte a la Mediterrània” de la Universitat Autònoma de Barcelona amb una tesi titulada: “Ut sis stator et habitator. La colonització feudal de la Catalunya Nova: la immigració occitana (segles XII-XIII)”.

Ha estat beneficiaria de diverses beques: Beca de Col·laboració en Departaments (COLAB2013) (curs 2013-2014); beca per a les activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat de les universitats públiques del sistema universitari català (AAD3) (15 de gener de 2015– 14 de juliol de 2014). Des de setembre de 2016 gaudeix d’un contracte predoctoral amb la Universitat Autònoma de Barcelona, gràcies a una beca de Formación de Profesorado Universitario (FPU-MECD) atorgades pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

És membre del Comitè Organitzador de les III Jornadas Predoctorales en Estudios de la Antigüedad y la Edad Media. Culturas en Contacto: conflicto, asimilación e intercambio, celebrades a la Universitat Autònoma de Barcelona el 23, 24 i 25 de novembre de 2016

La recerca

Des de l’any 2012 ha col·laborat en les campanyes de prospecció arqueològica amb el grup de recerca:  (2009 SGR-304): “Arqueologia Agrària de l’Edat Mitjana (ARAEM)”. HAR2010-21932-C02-01 C02. Aclimatación y difusión de plantas en al-Andalus. Selección y gestión de plantas en al-Andalus. Prácticas campesinas y estados. I des de 2013 ha col·laborat en el projecte d’edició del Diplomatari de la Catedral de Tortosa. Episcopats de Ponç de Torrella (1213-1254) i Bernat d’Olivella (1254-1272), dirigit per Antoni Virgili i Josep M. Escolà, subvencionat amb 12.000 € per la Fundació Noguera (Il·lustra Col·legi de Notaris de Barcelona). Publicació prevista l’any 2016.

Participació en congressos

Antoni Virgili i Núria Pacheco: Occitans a les terres de l’Ebre (segle XII). XIè Congrés de l’Associació Internacional d’Estudis Occitans (AIEO), (Lleida, juny de 2014).

Núria Pacheco: Occitans a les terres de l’Ebre (segle XII): el cas dels colons tolosans. II Jornadas Predoctorales en Estudios de la Antigüedad y la Edad Media: el texto como herramienta común para estudiar el pasado (UAB, Bellaterra, novembre de 2014).

Núria Pacheco: La colonización feudal de las tierras del Ebro: el caso de los Sant Ponç (siglos XII-XIII). VII Congreso Internacional e Interdisciplinar de Jóvenes Historiadores: teoría, metodología y casos de estudio (Universitat de Salamanca, abril de 2016).