Intervenció a l’entorn de la torre de l’ermita de la Mare de Deu de l’Aldea

L’excavació s’emmarca en el projecte quadriannual  De Turtusa a Tortosa: ciutat i espais agraris abans i després de la conquesta catalana (ss. X-XIII) endegat pel Grup de Recerca en Arqueologia Agrària (ARAEM) i finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de l’Ajuntament de l’Aldea. En aquesta primera campanya s’han localitzat i parcialment excavat un conjunt de sitges, possiblement d’origen andalusí, els materials de les quals estan encara en fase d’estudi. També s’ha iniciat l’excavació d’un gran edifici quadrangular situat als peus de la torre, en el que es documenten diverses fases constructives. Així, sobre unes estructures d’època romana es va formalitzar algun tipus d’assentament andalusí i posteriorment feudal, que es va abandonar a finals del segle XV. S’han documentat també traces d’una ocupació posterior (segles XVII-XVIII) com a espai de necròpoli, encara per definir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva general de l'àrea d'hàbitat del jaciment arqueològic de la torre de l'ermita de la Mare de Déu de l'Aldea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àrea d'excavació arqueològica on s'identifiquen les sitges excavades a la roca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge de detall des de l'interior d'una sitja vers la seva boca de morfologia circular.