Campanya d'estudi de l'antiga estància colonial d'Autigasta

Entre les dies 8 i 27 de juliol s’està duent a terme la campanya d’estudi de l’antiga estància colonial d’Autigasta, concedida en 1592, en el context de la consolidació de la colonització espanyola de la Vall de Catamarca (Argentina) a partir de la fundació de La Rioja el 1591. Durant aquests dies es consultaran els fons de l’Arxiu històric de Catamarca, de l’Arxiu del bisbat de Catamarca, i dels arxius històrics de Córdoba i de Tucumán. D’altra banda, es farà, sobre el terreny, la planimetria del sistema d’irrigació de l’actual localitat de Santa Cruz (Valle Viejo, Catamarca), on estava l’antiga estància i, abans, un pueblo viejo d’indis. Participen en aquesta campanya l’Ignacio Díaz (becari predoctoral UAB), el Dr. Marcos Quesada (CITCA. CONICET) i el Dr. Fèlix Retamero (ARAEM, UAB). D’altra banda, Fèlix Retamero ha presentat la ponència “Espacios agrarios conquistas y colonialismo de población: Málaga, Gran Canaria y Catamarca (s. XV-XVII). Una propuesta de comparación”, en el simposi “Tukma. Paisajes, textos, imágenes y materialidades (siglos XVI-XVIII)”, coordinat per les doctores Laura Quiroga i Cecilia Castellanos en el marc del XX Congreso Nacional de Arqueología Argentina, celebrat a Córdoba (Argentina), entre els dies 15 i 19 de juliol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treball d'arxiu. El Sr. Ignacio Díaz examinant documentació escrita. 

Treball de camp. El Dr. Fèlix Retamero estudiant el funcionament del sistema d'irrigació. 

Treball de camp i d'arxiu.