7è Seminari Miquel Barceló

Els seminaris d’arqueologia i d’història medieval ‘Miquel Barceló’ són trobades anuals en les quals es presenten investigacions en curs i on es debat sobre qüestions rellevants en el camp de l’arqueologia i de la història medievals. És un fòrum de trobada d’investigadors amb experiència i novells, obert i especialment dirigit a estudiants de màster i de grau. Els temes tractats de manera prioritària en aquests seminaris tenen a veure, de manera general, amb les pagesies medievals, d’una banda, i amb els ordres polítics bastits en les diferents societats medievals, de l’altra. L’obra duta a terme pel professor Miquel Barceló durant quaranta anys, tant de recerca com de docència a la UAB, és una referència ineludible a l’hora de tractar aquest temes. Per això, el nom triat per aquests seminaris, que són un modest tribut a la seva obra.