Col·laboracions

Arnau DB  manté diferents vincles de relació i col·laboració amb projectes, entitats i xarxes nacionals i internacionals amb els quals té afinitats, especialment en relació a la cultura i ciència medievals, filologia i humanitats digitals:

Projecte coordinat amb el de Sciencia.cat, dirigit per Lluís Cifuentes (UB), centrat en la ciència catalana medieval i renaixentista (2012-2014). sciencia
Participa en el Grup de Recerca Consolidat de Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana 2014-2016 (2014 SGR 119), finançat pel Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i coordinat per Lola Badia (UB-UAB-UdG). Web: Narpan. narpan
Participa en SCH Action IS1005: Medieval Europe - Medieval Cultures and Technological Resources, COST (European Cooperation in Science and Technology), 2011-2014, fnaçat per la Comissió Europea.  cost
   

lectio.jpg

Il·lustració: Lliçó universitària d'Henricus de Alemannia, miniatura de Laurentius a Voltolina dins el Liber ethicorum d'Henricus de Alemannia, segona meitat del s. XIV. Procedència: Wikimedia.

Campus d'excel·lència internacional U A B