Projectes R+D

 

Dades del projecte (2019-2023)

 • Títol: Arnau de Vilanova Digital (Arnau DB)

 • Referència: PID2019-104308GB-I00

 • Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia, innovación y universidades.

 • Durada: 2019-2023

 • Investigador principal: Jaume Mensa Valls (Universitat Autònoma de Barcelona)

 • Altres membres: Sebastià Giralt Soler (Universitat Autònoma de Barcelona)

 • Equip de treball
  • Sergi Grau Torras (Fundació Centre Internacional de Música Antiga - Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Maria Cabré Duran (Investigadora predoctoral, UAB).
  • Jordi Bossoms i Costa
  • Joseph Zigler
 • Col·laboradors:

  Ramon Guijosa Calderó (becari de col·laboració del Departament de Filosofia de la UAB, 2020).

 • Seu: Departament de Ciències de l'Antiguitat i l'Edat Mitjana, Facultat de Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona

 • Objectius:

  1. Desenvolupament del corpus digital d’Arnau de Vilanova (Arnau DB), una base de dades amb informació bàsica (manuscrits, documents, edicions modernes i actuals, bibliografia secundària, novetats de la investigació) sobre l’autor i la seva obra.

  2. Preparar una edició crítica de les següents obres no publicades d’Arnau de Vilanova:

  a) Antidotum contra venenum effussum per fratrem Martinum de Atheca.

  b) La Praesentatio facta Burdegaliae.

  3. Preparar una edició crítica de l’obra d’Arnau de Vilanova: Practica summaria.

  4. Estudiar com es desenvoluparen les diferents qüestions mediques des de Mitjans del segle XIII fins a principis del segle XIV, i la contribució d’Arnau de Vilanova en el seu desenvolupament.

  5. Edició i estudi d’obres breus d’Arnau de Vilanova basades en l’hipocràtic De regimine acutorum.

Dades del projecte coordinat (2015-2019)

 • Títol: " Corpus digital de Arnau de Vilanova:filosofia y ciencia en la Corona de Aragón (siglos XIII-XIV)"

 • Referència: FFI2014-53050-C5-2-P

 • Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)

 • Durada: 2015-2019

 • Investigador principal: Sebastià Giralt Soler (Universitat Autònoma de Barcelona)

 • Altres membres: Jaume Mensa Valls (Universitat Autònoma de Barcelona)

 • Equip de treball
  • Sergi Grau Torras (Fundació Centre Internacional de Música Antiga - Universitat Autònoma de Barcelona)
  • Maria Cabré Duran (Investigadora predoctoral, UAB).
 • Col·laboradors:

  Miquel Hernàndez (creació i manteniment de les bases de dades)

  Jordi Bellmunt (becari de col·laboració del Departament de Filosofia de la UAB, 2017).

 • Seu: Departament de Ciències de l'Antiguitat i l'Edat Mitjana, Facultat de Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona

 • Objectius:

  1. Desenvolupament d'una base de dades sobre Arnau de Vilanova (Arnau DB), que proporcioni informació bàsica (manuscrits, documents, edicions modernes i actuals, bibliografia secundària, novetats de la recerca) sobre l'autor i la seva obra.

  2. Edició i estudi de la Interpretatio de visionibus in somnis d'Arnau de Vilanova.

  3. Anàlisi de la influència d'Aristòtil en l'obra científica d'Arnau de Vilanova.

  4. Estudi de la recepció de les obres mèdiques d'Arnau de Vilanova en l'era moderna.

  5. Estudi de la figura i l'obra de l'escotista Antoni Andreu.

  6. Anàlisi de la biografia i l'obra de Bartomeu de Tresbens, metge i astròleg de Pere el Cerimoniós.

 

Dades del projecte coordinat (2012-2014)

 • Títol: "Corpus digital de la ciència medieval a la Corona d'Aragó en el seu context llatí i romànic: obres vernacles, Arnau de Vilanova i Vicent Ferrer (CIVERLAT)"

 • Referència: FFI2011-29117-C02

 • Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), després Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO)

 • Durada: 2012-2014

Subprojecte 01: "Obres vernacles i Vicent Ferrer"

 • Objectius:

  1. Desenvolupament del corpus digital de Sciència.cat (base de dades i biblioteca digital). Segona fase: revisió del fitxer d'obres, bolcat de descripcions de manuscrits i impresos, documents sobre llibre i lectura i vocabulari tècnic. Publicació progressiva de la base de dades.

  2. Estudi de la difusió i divulgació del saber, especialment del saber mèdic i científic, més enllà de l'àmbit acadèmic, i molt particularment en el marc cortesà i en llengua vulgar.

  3. Divulgació dels temes de recerca a través de la secció Temes de Sciència.cat.

Subprojecte 02: "Arnau de Vilanova"

 • Referència: FFI2011-29117-C02-02

 • Investigador principal: Sebastià Giralt Soler (Universitat Autònoma de Barcelona)

 • Membres:

  Jaume Mensa Valls (Universitat Autònoma de Barcelona)
  Michael R. McVaugh (University of North Carolina - Estats Units)
  Francesco Santi (Università di Cassino - Itàlia)
  Sergi Grau Torras (Fundació Centre Internacional de Música Antiga - Universitat Autònoma de Barcelona)

 • Col·laboradors:

  Miquel Hernàndez (creació i manteniment de les bases de dades)
  Josep Alanyà Roig (gener 2012 -)
  Antoine Calvet (gener 2012 -)
  Barbara Scavizzi (gener 2012 -)
  Carlos-Sebastià Delgado (becari de col·laboració, gener 2013 - juny 2013)
  Luis González Mérida (becario de colaboració, enero 2014 - )

 • Seu: Departament de Ciències de l'Antiguitat i l'Edat Mitjana, Facultat de Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona

 • Objectius:

  1. Creació i desenvolupament d'una base de dades sobre Arnau de Vilanova (Arnau DB), que proporcioni informació bàsica (manuscrits, documents, edicions modernes i actuals, bibliografia secundària, novetats de la recerca) sobre l'autor i la seva obra.

  2. Creació d'un lloc web que proporcioni una visió actualitzada i rigorosa de la personalitat, l'obra i la posteritat d'Arnau de Vilanova.

  3. Estudi d'aspectes específics de la vida, obra i posteritat d'Arnau de Vilanova.

Campus d'excel·lència internacional U A B