L’Arqueobotànica es centra en l’estudi de les plantes  utilitzades per les societats passades, en particular quines plantes es van utilitzar, com es van obtenir, com es van processar i com es van utilitzar/consumir. També té per objectiu l’estudi dels ambients en els quals van viure aquetes societats pretèrites.

Per assolir aquests objectius estudia les restes de plantes procedents de jaciments arqueològics o contextos associats. Les restes de plantes es poden trobar en diferent estat de preservació segons el context de procedència i requereixen de tècniques de recuperació i estudi específiques.

El laboratori d’Arqueobotànica de la Universitat Autònoma de Barcelona desenvolupa diverses línies de treball en el camp de l’arqueobotànica:

  • Estudi de fustes carbonitzades (determinació de l’espècie, dendroantracologia)
  • Estudi de fustes (determinació espècie, dendrocronologia)
  • Anàlisi de pol·len
  • Anàlisi de fitòlits
  • Estudi de fibres vegetals
  • Estudi de restes de fruits, llavors i altres macrorestes vegetals
  • Estudi dels processos de producció dels artefactes de fusta
  • Estudi dels processos de producció de cistells i cordes

 

El laboratori ofereix servei d’anàlisi de restes arqueobotàniques: Anàlisis Arqueobotàniques

Campus d'excel·lència internacional U A B