La zooarqueologia (també anomenada arqueozoologia) és la disciplina que s'encarrega de l'estudi de les restes animals que es troben en contextos arqueològics. Aquesta disciplina pot aplicar-se a l'estudi de tots els períodes de la història, en els quals els éssers humans s'han relacionat amb els animals.

El Laboratori d’Arqueozoologia del Departament de Prehistòria va ser fundat pel Dr. Jordi Estévez fa més de 20 anys. En el marc de diferents projectes de recerca es venen realitzant diversos treballs que tenen com a finalitat generar coneixement sobre la dinàmica de canvi en les societats prehistòriques i històriques i aportar nous instruments i mètodes d’anàlisi apropiats per a l’estudi de les restes de fauna.

La incidència i aportacions d’aquests treballs es pot desglossar a dos nivells:

- teòric: inferir les relacions socials a partir de les restes arqueozoològiques
- metodològic i tècnic: arqueotafonomia, determinació automàtica a partir d’atles digitals, morfometria, aplicacions estadístiques, anàlisis d’isòtops estables, anàlisis de paleopatologies.

Les persones que integrem el grup de recerca del Laboratori d’Arqueozoologia compartim uns mateixos objectius científics. Treballem en diferents marcs espacials (Península Ibèrica, illes mediterrànies, Pròxim Orient, nord Àfrica, Amèrica) i temporals (societats caçadora i recol•lectores, societats camperoles) diversificats que enriqueixen de forma substancial les aportacions a nivell metodològic i tècnic.

La recerca que es realitza al Laboratori d’Arqueozoologia està orientada a la generació de coneixement sobre les següents problemàtiques històriques:

- origen i consolidació de les societats camperoles a la mediterrània, amb especial incidència en els processos de domesticació animal
- dinàmiques de gestió dels recursos animals en societats caçadores-recol•lectores americanes
- explotació de recursos litorals
- estudi de la gestió dels animals en cronologies protohistòriques i històriques.

El Laboratori d’Arqueozoologia està constituït com a Grup de Recerca (GRLA) reconegut per la Universitat Autònoma. Això permet disposar d’un marc sòlid que facilita el desenvolupament de línies de recerca i contribueix en l’avenç teòric, metodològic i tècnic en Arqueozoologia.

Fa més de 20 anys, el Dr. Jordi Estévez, va crear el Laboratori d'Arqueozoologia del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment, es persegueix un doble objectiu:

- Inferir la dinàmica social de les societats prehistòriques i històriques.

-Contribuir al desenvolupament i aplicació de noves metodologies i tècniques de treball en Arqueologia.

El Laboratori d’Arqueozoologia està constituït com a Grup de Recerca del Laboratori d’Arqueozoologia (GRLA, codi 1792), reconegut per la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest fet, permet disposar d’un marc sòlid que facilita el desenvolupament de línies de recerca i contribueix en l’avenç teòric, metodològic i tècnic en Arqueozoologia

        
        

Campus d'excel·lència internacional U A B