La zooarqueologia (també anomenada arqueozoologia) és la disciplina que s'encarrega de l'estudi de les restes animals que es troben en contextos arqueològics. Aquesta disciplina pot aplicar-se a l'estudi de tots els períodes de la història, en els quals els éssers humans s'han relacionat amb els animals.

Welcome to the webpage of the Archaeozoology Laboratory of the Autonomous University of Barcelona

The Archaeozoology Laboratory is developing several leading lines of research in archeozoology, conducts archaeological excavations, and offers its services to analyse all kinds of faunal remains recovered from archaeological sites

Feel free to look around, learn about our work, research and history, and contact us for any query

Campus d'excel·lència internacional U A B