Línies de recerca

Actualment, les línes de recerca del Laboratori d’Arqueozoologia són:

 

  1. Orígen i desenvolupament de la domesticació animal.

  2. Bioarqueologia: Arqueologia i Anàlisis Bioquímiques.

  3. Anàlisis Tafonòmiques i Taxomòmiques de fauna arqueoloógica.

  4. Anàlisis dels recursos litorals: moluscs.

  5. Gestió dels recursos animals a través de les restes arqueozoològiques.

  6. Ictiorarqueologia.

  7. Actualització de les col·leccions de referència

  8. Anàlisis de la microfauna dels jaciments arqueològics.

  9. Adaptació de les noves tecnologies a l’anàlisi de la fauna arqueològica.

Campus d'excel·lència internacional U A B