Equip de Recerca

Membres de la UAB del grup de investigació Arqueoecologia Mediterrània de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya.

Direcció:

Dr. Vicente Lull ( vicenc.lull@uab.cat). Catedràtic emèrit de Prehistòria del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dr. Rafael Micó ( rafael.mico@uab.cat ). Catedràtic laboral del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dra. Cristina Rihuete ( cristina.rihuete@uab.cat ). Directora del Museu Arqueològic de Son Fornés (Montuïri, Mallorca) i professora doctora contractada del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Dr. Roberto Risch ( robert.risch@uab.es ). Professor titular de Prehistòria del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona.

 

Personal de recerca:

Mireia Ache Delgado ( mireia_ache@hotmail.com ). Investigadora posdoctoral del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

Paula Maria Amengual Nicolau ( paulanyola@hotmail.com ). Investigadora posdoctoral del Museu Arqueològic de Son Fornés (Montuïri, Mallorca).

Lourdes Andúgar Martínez ( luandugar@gmail.com ). Investigadora posdoctoral del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

Eva Celdrán Beltrán ( eva.celdran@uab.cat ). Investigadora Predoctoral del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

Dra. Selina Delgado Raack ( selina.delgado@uab.cat ). Tècnica especialista de suport a la investigació del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Nicolau Escanilla Artigues ( nescanilla@gmail.com ). Investigador posdoctoral del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

Mª Inés Fregeiro Morador ( mifregeiro@gmail.com ). Investigadora colaboradora del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

Lara Gelabert ( lara.g.batllori@gmail.com ). Investigadora posdoctoral del Museu Arqueològic de Son Fornés (Montuïri, Mallorca)

Dr. Jordi Hernández Gasch ( jhernandezgasch@gmail.com ). Investigador postdoctoral del Museu Arqueològic de Son Fornés de Mallorca.

Elena Molina Muñoz ( yiyveintitres@gmail.com ). Investigadora posdoctoral del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Camila Oliart Caravatti ( camilaoliart@yahoo.es ). Tècnica especialista de suport a la investigació del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Elena Sintes Olives ( elenasintes@gmail.com ). Investigadora predoctoral del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

Dr. Ignacio Soriano Llopis ( nachsoriano@hotmail.com ). Investigador postdoctoral del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

Carlos Velasco Felipe ( cvelasfe@gmail.com ). Investigador predoctoral del Departament de Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

 

Col·laboracions externes a la Universitat Autònoma de Barcelona:

Dra. Jane Ellen Buikstra ( buikstra@unm.edu ). Professora i directora del Center for Bioarchaeological Research, unitat pertanyent a l' School of Human Evolution and Social Change - Arizona State University (Arizona).  

Dr. Robert William Chapman ( r.w.chapman@reading.ac.uk ). Catedràtic del Department d'Arqueologia - University of Reading (Anglaterra).  

Dr. Johannes Müller ( johannes.mueller@ufg.uni-kiel.de ). Professor catedràtic i director de l'Institut für Ur- und Frühgeschichte - Christian-Albrechts-Universität Kiel (Alemanya).  

Dr. Hans-Peter Stika ( stika@uni-hohenheim.de ). Investigador de l'Institut für Botanik Institut - Universität Hohenheim-Stuttgart (Alemanya).

Campus d'excel·lència internacional U A B