La Càtedra de Formació i Educació Viàries del Servei Català de Trànsit i la Universitat Autònoma de Barcelona i constituïda a partir de l'Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viàries del Departament de Pedagogia Aplicada, treballa amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans en el seu comportament viari, en especial des del comportament del conductor. L'anàlisi de l'accident ens porta a considerar que des del punt de vista humà i, més específicament, del conductor, es poden reduir considerablement els accidents de trànsit.

Conèixer els factors de risc que corresponen al conductor mateix, al vehicle, a la via, a la climatologia i al trànsit, saber quines són les mesures preventives per a reduir el risc i aprendre a integrar-les en el comportament viari forma part del nucli de treball de recerca i del marc d'intervenció.

El nostre interès es basa a col·laborar en la construcció d'una nova política viària catalana on el trànsit millori la qualitat de vida dels ciutadans i on totes les persones —conductors, vianants, responsables de la formació inicial i permanent dels conductors, institucions, etc.— utilitzin les mesures de prevenció i educació viàries com un mitjà de respecte i valoració de la vida i de la convivència.

La Càtedra intervé en un triple vessant:

  1. Promoure l'elaboració de materials i de programes de formació adreçats a l'etapa escolar, a la formació inicial i permanent dels conductors i a la formació dels formadors viaris des de la perspectiva de la conducció segura.
  2. Vetllar en especial per la recerca dels millors models de formació i intervenció que ens permetin reduir els accidents de trànsit amb la màxima eficàcia.
  3. Crear una plataforma de publicacions, difusió i intercanvi amb altres institucions i, de manera especial, impulsar, amb altres universitats europees, un grup de recerca competitiu que ens permeti avançar en la recerca i la innovació en el marc de la Unió Europea.
Campus d'excel·lència internacional U A B