Equip de la Càtedra


Josep Montané Capdevila. Director
Catedràtic d'Orientació Educativa del Àrea de MIDE
Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB
josep.montane@uab.es

 

 

 
Mercè Jariot Garcia
Directora de l'Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viària (ERESv) de la UAB
Professora Àrea de MIDE
Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB
merce.jariot@uab.es

 

 


Màrius Martínez Muñoz
Professor titular Àrea de MIDE
Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB
marius.martinez@uab.es

 

 


Montserrat Rodríguez Parrón
Professora Àrea de MIDE
Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB
montserrat.rodriguez@uab.es

 

 

Sebastià Sánchez Marin
Professor Àrea de MIDE
Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB
Professor de formació viària
Director d'autoescola
sebastia.sanchez@uab.cat

 

 


Laura Arnau Sabatès
Professora Àrea de MIDE
Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB
laura.arnau@uab.cat

 

 


Adrià Pagés Mimó
Professor Àrea de MIDE
Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB
adria.pages@uab.cat

 

 

Montse matrinez meló

Professora Àrea de MIDE
Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB

montserrat.martinez.melo@uab.cat

 

 

Maria del mar badia

Professora Àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació.
Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació.

Mar.Badia@uab.cat

 

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B