Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viàries

Els orígens de l’Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viària tenen inici l’any 1985, on realitzen una acció col·lectiva que implica col·laboració, coordinació i comunicació continuada en els diferents projectes d’investigació lligats a una línia de recerca sobre educació i formació viàries.

L’objectiu principal que persegueix l’ERESv és reduir el nombre d’accidents de trànsit i la intensitat de danys de totes les persones, tenint en compte les seves etapes evolutives, en totes les situacions de la mobilitat i fent servir tots els agents possibles per aconseguir la màxima eficàcia, des de l’educació i la formació.

 Les tres funcions bàsiques de l’equip són:

  1. Executar projectes de recerca.
  2. Transferir els resultats de les investigacions.
  3. Formar investigadors.

L’ERESv desenvolupen un seguit d’aportacions en les diferents etapes de la vida, d’aquesta manera millorar la seguretat viària des de l’educació i formació del factor humà, on es troben:

  1. L’educació viària a l’escola. Infantil, Primària i Secundària.
  2. La formació i educació de conductors. Formació inicial, Formació permanent,  Prevenció de Riscos Laborals Viaris, Reeducació de conductors i Reinserció de conductors temeraris.
  3. La formació i educació de conductors professionals.
  4. Formació i educació de col·lectius vulnerables.
Campus d'excel·lència internacional U A B