Formació

L'Equip de Recerca i Seguretat Viàl al llarg dels anys ha desenvolupat un seguit de cursos de formació per diferents col·lectius, d'aquesta manera a través de l'eduació i la formació assolir l'objectiu principal del centre. Durant el període 2004 – 2008 les actuacions que es van desenvolupar són les següents:

 1. Formació de formadors, a partir d’un model de competències professionals. On s’han format a tots els professors de formació vial de Catalunya.
 2. Formació permanent i especialitzada de professors de formació vial per l’aplicació de programes formatius de canvi d’actituds dirigits a la formació de conductors de camions i conductors d’autobusos en fase de formació inicial i permanent.
 3. Formació dels interns del centre penitenciari de Catalunya, els quals es troben en una situació de segon i tercer grau en el desenvolupament de la seva condemna relacionada amb un delicte contra la seguretat de trànsit. En aquests cursos es desenvolupa el model de canvi d’actituds per conductors penats.
 4. Formació per l’obtenció del Certificat de Director d’Escoles Particulars de Conductors de Catalunya.
 5. Formació de formadors de la companyia asseguradora Liberty Seguros amb la finalitat de formar als seus 1.400 treballadors i a les seves famílies sobre l’actitud més adequada que s’ha de dur al volant.
 6. Curs de formació teòrica- pràctica,  així capacitar als llicenciats i graduats en Psicologia per l’adquisició de competències professionals necessàries per poder desenvolupar els Cursos de Sensibilització i Reeducació Vial pel permís de punts.

Durant el període 2009 – 2014 es van desenvolupar les següents actuacions:

 1. Dotze cursos de formació de formadors dirigits als professors de formació vial que aplicant els cursos de Sensibilització d’Infractors per una Mobilitat Segura (SIMS). Va haver-hi un total de 216 formadors participant en aquests cursos durant el període 2009 – 2013. El model de canvi d’actituds és un model català de reeducació i sensibilització de conductors que han perdut els punts i/o el carnet de conduir.
 2. Tres cursos per l’obtenció del certificat d’aptitud de formadors de formació vial. On van participar un total de 192 futurs professors durant el període 2009-2013. La totalitat dels professors de formació viària que s’inscriuen en el SCT són formats per l’equip d’investigació i han realitzat cursos d’especialització en prevenció de riscos laborals vials.
 3. Vint-i-set cursos de Mesures Penals Alternatives als conductors que han sigut penats per una infracció contra la seguretat del trànsit. On s’aplica el model de canvi d’actituds. En aquest període han participat 479 conductors penats.
 4. Tres cursos de formació de formadors per a què siguin capaços de diagnosticar i tractar casos d’amaxofòbia.
 5. Cinc cursos de formació teòrica – pràctica per capacitat als llicenciats i graduats en Psicologia per l’adquisició de competències professionals necessàries per poder desenvolupar els Cursos de Sensibilització i Reeducació Vial pel permís de punts.

Pel que fa als protocols d’avaluació dels programes s’utilitzen qüestionaris validats i fiabilitzats, com: QAR-P, QAR-J, QAR-PRECON, QAR-C, ACOM-FORM, QARC-AUT, QARC-CAM, QARC-MG.

Campus d'excel·lència internacional U A B