Impacte de la recerca

L'impacte de les recerques de l'Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viàries són: 

  1. Integrar el model de canvi d’actituds de l’equip a la Política de Trànsit Catalana.
  2. Creació de la primera Càtedra de Formació i Educació Viària a nivell estatal, fruit del treball de l’Equip de Recerca en Educació i Seguretat viàries va tenir impacte en els mitjans de comunicació, sobre tot pel seu objectiu
  3. Integrar la recerca sobre competències professionals dels professors de formació viària en la reducció de l’accidentalitat i aplicar programes preventius per a preconductors.
  4. El grup de recerca dissenya, planifica, gestiona i imparteix el procés de formació inicial dels professors de formació viària de Catalunya (Encàrrec del Servei Català de Trànsit), des de l’any 2004.
  5. Les activitats tenen també impacte en els medis de comunicació. L’ERESv ha estat consultat o entrevistat en nombroses ocasions a la televisió, la ràdio i la premsa.
Campus d'excel·lència internacional U A B