Línies de recerca

Les línies  de la recerca de l’ERESv són:

 • Mesures penals alternatives.
 • Reeducació de conductors.
 • Conductors professionals.
 • Preconductors.
 • Formació de formadors.
 • Formació inicial.
 • Prevenció de riscos laborals viaris.
 • L’educació viària a l’escola.
 • Educació i sensibilització de preconductors.
 • Seguretat Vial per empreses asseguradores.
 • Conducció Segura per conductors de Moto de gran cilindrada, de ciclomotor i de Motocicletes.
 • Amaxofòbia per formadors vials i tècnics de seguretat vial.
 • Prevenció de Riscos Laborals vials in itinere, in labore, in misione.
 • Seguretat vial per conductors i vianants sèniors.
 • Conducció vial per conductors i vianants sèniors.
 • Conducció Segura per la formació permanent dels conductors.
Campus d'excel·lència internacional U A B