Llibres

 • Arnau Sabatés, L. y Montané Capdevila, J. (2012). Nuevas estrategias de formación en seguridad vial en las empresas de transporte de pasajeros. Resultados de una experiencia. Seguritas Vialis, 4(3), 91-96.
 • Jariot, M.; Montané, J. y  Martinez, M. (2006). Normes i senyals de trànsit. Aplicació a la conducció segura. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Servei Català de Trànsit.
 • Montané Capdevila, J. y Ferrer i Julià, F. (1993): Cuaderno de formación de formadores del conductor. Programa de Educación del Conductor (PEC). Barcelona. PPU.
 • Montané Capdevila, J., Martínez Muñoz, M., Jariot Garcia, M. i Rodríguez Parrón, M. (2004). Materials d’educació per a la mobilitat segura. Factors de risc i mesures preventives a l’Educació Secundària Obligatòria.
 • Montané Capdevila, J., Martínez Muñoz, M., Jariot Garcia, M. i Rodríguez Parrón, M. (2004). L'ús de la via. Escollim la via més segura. Barcelona: Servei Català de Trànsit.
 • Montané Capdevila, J., Martínez Muñoz, M., Jariot Garcia, M (2004). Activitats de reflexió. Factors de risc i mesures preventives a l'educació secundària obligatòria. Barcelona: Servei Català de Trànsit.
 • Montané, J.; Jariot, M.; Martinez,M.; Amador,M. y Rodríguez,M. (2006). Seguretat viària, conducció econòmica, medi ambient i contaminació. La conducció segura i eficaç. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Servei Català de Trànsit.
 • Martínez, M. y  Jariot, M. (2006). La pedagogia aplicada a la formació de formadors viaris. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Servei Català de Trànsit.
 • Montané, J. y Jariot, M. (2006). La psicologia aplicada a una conducció segura i eficaç. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Servei Català de Trànsit.
 • Montané, J., Jariot, M. y Rodríguez, M. (2007). Actitudes, cambio de actitudes y conducción segura. Un enfoque crítico aplicado a la reducción de accidentes de tráfico. Barcelona: Laertes.
 • Montané Capdevila, J., Jariot Garcia, M., Sánchez Marín, S. i Rodríguez Parrón, M. (en premsa). Curs de seguretat viària adreçat a preconductors. Un enfocament fomentat en el canvi d'actituds. Barcelona: Servei Català de Trànsit. Departament d’Interior. Generalitat de Catalunya.
 • Montané Capdevila, J., Martínez Muñoz, M., Jariot Garcia, M. i Rodríguez Parrón, M. Materials d’educació per a la mobilitat segura. Factors de risc i mesures preventives a l’Educació Secundària Obligatòria.
 • Montané, J.; Jariot, M., Rodríguez, M; López, C. i Roche, M. (2008). Programa de sensibilització d’infractors per una mobilitat segura. SIMS. Guia del formador. Generalitat de Catalunya. Servei Català de Trànsit.
 • Montané, J.; Jariot, M., Rodríguez, M; López, C. i Roche, M. (2008). Programa de sensibilització d’infractors per una mobilitat segura. SIMS. Guia de l’alumne. Generalitat de Catalunya. Servei Català de Trànsit.
 • Montané, J.; Jariot, M; Martínez, M. I Arnau, L. (2009). La prevención de accidentes integrada en el currículum de la educación secundaria obligatoria. Madrid. ETRASA.
 • Montané, J., Jariot, M., Rodríguez, M., Sánchez, S.; López, C. i Roche, M. (2009). Programa de sensibilització d'infractors per a una mobilitat segura. Guia de l'alumne. Barcelona:Servei Català de Trànsit. Departament d’Interior- Generalitat de Catalunya.
 • Montané, J., Jariot, M., Rodríguez, M., Sánchez, S., López, C. i Roche, M. (2011). Programa de sensibilització d'infractors per a una mobilitat segura. Llibre del formador. Barcelona: Servei Català de Trànsit. Departament d’Interior- Generalitat de Catalunya.
 • Montané, J. (coord.) (2009). La prevención de accidentes integrada en el currículum de la educación secundaria obligatoria. Barcelona. Etrasa.
 • Montané, J. i Arnau, L. (2011). Programa d'amaxofòbia per a formadors viaris i tècnics de seguretat viària (Paf-v). Madrid. Editorial Tráfico Vial, S.A.
 • Montané, J., Olivas, J, Jariot, M. i Arnau, L. (2012). Programa de conducció segura per a conductors d’autobús i avaluació dels beneficis obtinguts. Barcelona. ERESv.
 • Montané, J., Olivas, J, Jariot, M. i Arnau, L. (2012). Programa de conducció segura per a conductors de camions i avaluació dels beneficis obtinguts. Barcelona: ERESv.
 • Montané, J.; Jariot, M.; Martinez, M.; Rodríguez, M.; Amador, M; Quintana, X.; Batalla, J. de Arriba, J.L.; Alonso, F.; Mayolas, J.; Coll, T.; Joan, E. i Gasca, J. (2012). Curs per a l’obtenció del certificat d’aptitud de profesor de formació viària. Convocatòria 2011. Resolució INT/1147/2011. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Interior. Servei Català de Trànsit.
 • Montané, J.; Jariot, M.; Sánchez, S. i Arnau, L. (2012). Programa de sensibilització i reeducació per a una mobilitat segura. Curs de Mesures Penals Alternatives. Barcelona: ERESv.
 • Montané, J., Jariot, M., Rodríguez, M., Sánchez, S.; López, C. i Roche, M. (2012). Programa de sensibilització d'infractors per a una mobilitat segura. Guia de l'alumne. Barcelona: Servei Català de Trànsit. Departament d’Interior- Generalitat de Catalunya.
 • Montané Capdevila, J.; Jariot Garcia, M.; Sánchez Marín, S. y Rodríguez Parrón, M. (2014). Curs de Seguretat Viària adreçat a preconductors. CSV-Precon. Un enfocament fonamentat en el canvi d’actituds. Barcelona. Servei Català de Trànsit. Departament d’Interior- Generalitat de Catalunya.
 • Montané, J., Jariot, M., Rodríguez, M., Sánchez, S., López, C. i Roche, M. (2014). Programa de sensibilització d'infractors per a una mobilitat segura. Guia del formador. Madrid: FAC-CNAE.
 • Montané, J., Jariot, M., Rodríguez, M., Sánchez, S., López, C. i Roche, M. (2014). Programa de sensibilització d'infractors per a una mobilitat segura. Guia de l’alumne. Madrid: FAC-CNAE.
 • Pagès-Mimó, A. (2011). El cambio de actitudes como factor clave para reducir comportamientos de riesgo en conductores penados: resultados de un programa de reeducación viaria. pp.1461-1472. Asociación de Psicología y Educación.
 • Sánchez Marín, Sebastià i Sánchez Marín, Jordi. (2009). Cómo enseñar a vencer el miedo a conducir. 1-148. Dipòsit legal: D/L: B-47546-2009. Clau: L
Campus d'excel·lència internacional U A B