Organització de l’equip

L’ERESv és un centre amb un staff molt horitzontal, és a dir, les decisions són preses per part de tot l’equip. Malgrat que hi hagi la figura de l’IP, tots els membres prenen decisions i actuen de la mateixa manera.

Això és degut al fet de que els 3 membres principals del grup han estat presents i han participat des del seu origen en la majoria de les activitats desenvolupades, ha afavorit la creació d’un grup on tots coneixen i participen de totes les línies de recerca.

Campus d'excel·lència internacional U A B