Projectes

Durant el període 2004 – 2008 es van desenvolupar un seguit de programes de canvi d’actituds, dirigits als conductors de referencia a Catalunya.

 • Curs de Seguretat Vial dirigida a Preconductors (CSV-Precon).
 • Programa de Conducció Segura per conductors d’autobús (CAP-AUT).
 • Programa de Conducció Segura per conductors de camions (CAP-CAM).
 • Programa de Sensibilització per conductors Infractors per una Mobilitat Segura (SIMS).
 • Programa de Sensibilització i Reeducació per una Mobilitat Segura (C-MPA).
 • Programa de Sensibilització i Inserció Social per conductors en règim penitenciari de segon o tercer grau (SIS).

Mentre que en el període 2009 – 2014 es van elaborar diversos programes per donar resposta a diferents necessitats de mobilitat.

 • Programa per l’educació i sensibilització de preconductors.
 • Programa de Seguretat Vial per empreses asseguradores.
 • Programa de Conducció Segura per conductors de Moto de gran cilindrada (CS-MGC). 
 • Programa de Conducció Segura del ciclomotor.
 • Programa de Conducció Segura per Conductors de Motocicletes.
 • Programa d’Amaxofòbia per formadors vials i tècnics de seguretat vial (paf-v).
 • Programa de Prevenció de Riscos Laborals vials in itinere, in labore, in misione.
 • Programa de Seguretat vial per conductors i vianants sèniors. (SEVI-Seniors).
 • Programa de Conducció vial per conductors i vianants sèniors.
 • Programa de Conducció Segura per la formació permanent dels conductors. Aplicat en els centres mèdics per renovar el permís de conducció.
 • Programa Universitari per la Prevenció d’Accidents de Trànsit (JOU-SV).
 • Viu la vida circulant en bicicleta sense accidents.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B