Recerca

L’Equip de Recerca en Educació i Seguretat Viària des del 1985, centrat en la recerca i formació amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans en el seu comportament viari, concretament des del comportament del conductor.

Tot i que, l'equip no va ser reconegut per la Generalitat de Catalunya com grup d'investigació consolidat en el període 2009 – 2013 (2009 SGR 598), recentment ha tornat a ser reconegut en el període 2014 – 2016. El qual, ha suposat un reconeixement de la labor investigadora de l’equip, sobretot per les evidències demostrades de l'eficàcia del model de canvi d'actituds, a més d'avançar en el coneixement científic en aquest àmbit. Aquest model, està sustentat per la recerca desenvolupada des de l'any 1992 on es va aplicar el model a una mostra de 24 conductors temeraris.

Les recerques desenvolupades consten en l'aplicació del model de canvi d'actituds en els cursos de sensibilització i reeducació viària que es desenvolupen a Catalunya, redueixen en un 57,7% les infraccions de trànsit. Durant la seva trajectòria han desenvolupat programes de formació, transferència de coneixement i recerca aplicades en les diferents etapes formatives de la població.

Campus d'excel·lència internacional U A B